Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

Zapewnij swojemu przedsiębiorstwu przewagę konkurencyjną na światowych rynkach produktów drzewnych, korzystając z usług certyfikacji w zakresie gospodarki leśnej.

Akredytowana przez Radę ds. Zrównoważonej Gospodarki Leśnej (FSC®) certyfikacja w zakresie gospodarki leśnej prowadzona przez firmę SGS stanowi dla kupujących zapewnienie, że drewno pochodzi z lasu, który oceniono i certyfikowano jako zarządzany zgodnie z właściwymi standardami społecznymi, ekonomicznymi i środowiskowymi. Certyfikacja w zakresie gospodarki leśnej to niezależna ocena, która daje pewność, że praktyki gospodarki leśnej stosowane przez przedsiębiorstwo są zgodne z międzynarodowymi normami FSC.

Nasze usługi certyfikacji w zakresie gospodarki leśnej realizuje SGS, akredytowana przez FSC organizacja certyfikacyjna, która prowadzi inspekcje, audyty i certyfikację według zasad i kryteriów FSC dotyczących gospodarki leśnej. Gospodarka leśna przedsiębiorstwa zostanie oceniona zgodnie z wymogami normy FSC dotyczącej gospodarki leśnej.

Ponadto FSC ocenia, akredytuje i monitoruje organizacje certyfikacyjne z branży leśnej, uprawnione do wydawania certyfikacji wedug zasad i kryteriów FSC. Program SGS uzyskał akredytację FSC.

Nasza globalna certyfikacja FSC jest prowadzona zgodnie z warunkami:

  • Globalnej akredytacji gospodarki leśnej oraz kontroli pochodzenia produktu (z wyjątkiem Brazylii) zgodnie z FSC, którą dysponuje SGS South Africa (Pty) Ltd (umowa licencyjna FSC™ A000522)

Od bali przez tarcicę i meble po miazgę drzewną, papier i wyroby drukarskie, coraz ważniejsza staje się dokładna znajomość pochodzenia materiałów. Oferowana przez SGS certyfikacja kontroli pochodzenia (CoC) produktów leśnych oznacza, że każdy, w dowolnym miejscu na świecie, może szybko określić pochodzenie produktów drzewnych oraz procesy, przez które te produkty przeszły. Takiej gwarancji coraz częściej poszukują zarówno konsumenci końcowi, jak i klienci.

Współpraca z SGS w celu uzyskania certyfikacji gospodarki leśnej i produktów leśnych prowadzi do sprawniej przebiegających procesów, zwiększa wykorzystanie umiejętności i zdolności pracowników, poprawia spójność i zgodność łańcuchów dostaw oraz skutkuje zyskowną przewagą konkurencyjną.
W odniesieniu do większych majątków, mamy doświadczenie w skutecznej realizacji złożonych projektów międzynarodowych na dużą skalę. Jesteśmy obecni w każdym regionie świata, a nasi pracownicy znają język i kulturę lokalnego rynku.

Zwiększ wartość swojego lasu i produktów drzewnych, uzyskując certyfikację z zakresu gospodarki leśnej FSC - niezależną ocenę praktyk leśnych prowadzoną przez SGS.

Certyfikacja Pefc

SGS Polska jest liderem w zakresie certyfikacji gospodarki leśnej w systemie PEFC™ w Polsce i posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji (PCA).
 
PEFC (The Programme for the Endorsement of Forest Certification) jest międzynarodową organizacją pozarządową typu “non-profit”, której celem jest promowanie zrównoważonej gospodarki leśnej poprzez niezależną certyfikację trzeciej strony. Z ponad 30 zatwierdzonymi narodowymi systemami certyfikacji oraz ponad 240 milionami hektarów certyfikowanych lasów PEFC jest wiodącym świecie systemem certyfikacji leśnej.
 
Polskie Centrum Akredytacji jest krajową jednostką akredytującą upoważnioną do akredytacji jednostek certyfikujących, kontrolujących, laboratoriów badawczych i wzorcujących oraz innych podmiotów prowadzących oceny zgodności i weryfikacje. PCA jest m. in. członkiem EA (European co-operation for Accreditation) oraz IAF (International Accreditation Forum).

Skontaktuj się z nami już dziś, aby dowiedzieć się więcej na temat certyfikacji w zakresie gospodarki leśnej oraz przemysłu drzewnego.