Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

ISO 14064 gwarantuje firmom i organizacjom rządowym zestaw narzędzi do opracowania programów w celu obniżenia emisji GHG.

Ponadto norma ta pomaga brać udział w europejskim schemacie handlu emisjami. Skontaktuj się z naszymi specjalistami już dziś, aby dowiedzieć się więcej.

SGS może przeprowadzić audyt Twojego przedsiębiorstwa pod kątem normy ISO 14064 część 1 i 2, aby zweryfikować ilość generowanych emisji gazów cieplarnianych oraz tryb ich redukcji. Wdrożenie tej międzynarodowej normy zwiększa wiarygodność firmy w oczach klientów oraz wykazuje zaangażowanie na rzecz ochrony środowiska. Weryfikacja naszych ekspertów zapewnia niezależność Twoich ocen i raportów.

Norma ISO 14064 obejmuje trzy części:

 • Część 1 – określa wymagania dotyczące projektowania i rozwoju rezerw gazów GHG na poziomie organizacji lub podmiotu
 • Część 2 – wyszczególnia wymagania dotyczące obliczania, monitorowania i raportowania redukcji emisji oraz oczekiwane wzrosty redukcji w projektach GHG oraz
 • Część 3 – zapewnia wymagania i wytyczne dotyczące sprawdzania informacji o emisji gazów cieplarnianych oraz ich weryfikacji (i ma zastosowanie w przypadku podmiotów weryfikacyjnych takich jak SGS)

Wprowadź standard ISO 14064, dzięki któremu Twoja firma będzie mogła:

 • wykazać się spójnością, przejrzystością oraz rzetelnością w zakresie obliczania, monitoringu, raportowania i redukcji gazów GHG
 • identyfikować i zarządzać obowiązkami, aktywami i ryzykiem powiązanym z gazami GHG
 • swobodnie handlować emisjami gazów GHG
 • bez trudu projektować, rozwijać i wdrażać podobne i spójne programy GHG
 • rozwijać skuteczne wewnętrzne mechanizmy obliczające, zarządzające i raportujące emisje gazów GHG
 • budować zaufanie akcjonariuszy
 • łatwo opracować i wdrożyć strategie zarządzania GHG i plany przyszłościowe związane z tymi emisjami
 • śledzić wydajność i postęp w zakresie redukcji emisji GHG i/lub zwiększyć ich usuwanie

mierzyć, raportować i weryfikować emisje GHG, korzystając z usług weryfikacji ISO 13485 w ofercie SGS. Skontaktuj się z nami już dziś, aby przygotować plan dostosowany do Twoich potrzeb.