Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

Pomiary i weryfikacja rzeczywistych oszczędności energetycznych w celu udowodnienia krótko- i długofalowego wpływu są konieczne, jeśli środki zwiększające wydajność energetyczną mają stanowić istotny wkład w ochronę środowiska.

Firma SGS to lider w zakresie zapewniania wydajności energetycznej w różnych branżach, który przygotował wybór usług w zakresie pomiaru i weryfikacji oszczędności energetycznych.

Nasze usługi w zakresie pomiaru i weryfikacji oszczędności energetycznych opierają się na Międzynarodowym protokole pomiaru i weryfikacji wydajności (IPMVP), który stał się uznaną międzynarodową normą oceny ilościowej oszczędności energii. Nasi eksperci ds. wydajności energetycznej stosują tę metodę w ramach szerszego programu pomiaru i weryfikacji wydajności energetycznej, który obejmuje:

 • kompilację referencyjnych baz danych,
 • przygotowanie punktów odniesienia,
 • przygotowanie planu pomiaru i weryfikacji oszczędności energetycznych,
 • wykonanie analizy po modernizacji,
 • monitorowanie i dostosowywanie oszczędności energetycznych,
 • przygotowanie raportów z pomiaru i weryfikacji oszczędności,
 • monitoring długoterminowych oszczędności energetycznych.

Oferowane przez nas usługi pomiaru i weryfikacji oszczędności nie tylko stanowią wkład na rzecz globalnych wysiłków w celu ograniczenia niekorzystnego wpływu przemysłu na środowisko, ale także łączą organizacje z różnych sektorów, oferując niezrównane korzyści:

 • Firmy będą mieć dostęp do danych na temat skuteczności ich programów oszczędności energii, które pomogą w podejmowaniu przyszłych decyzji biznesowych oraz dotyczących zarządzania energią
 • Firmy zajmujące się zarządzaniem energią (ESCO) zyskają niepodważalne niezależne dowody, wspierające proces dzielenia się zyskiem z klientami
 • Instytucje finansowe będą mogły skorzystać z tych danych do oceny ryzyka w pakietach finansowania projektów ekologicznych
 • Rządy będą posiadać bardziej niezawodną i rozbudowaną bazę danych, potrzebną do tworzenia polityki zarządzania energią

Spraw, aby Twoja organizacja stała się jednym z najważniejszych innowatorów w zakresie korporacyjnego zarządzania energią, a jednocześnie skorzystaj z zalet biznesowych usług pomiaru i weryfikacji oszczędności energii, oferowanych przez SGS.