Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

Klienci, konsumenci i akcjonariusze coraz powszechniej domagają się produktów i usług nacechowanych odpowiedzialnością za środowisko naturalne. Oczekują oni, że producenci będą działać zgodnie ze standardami ochrony środowiska i będą demonstrować swoją troskę o środowisko w codziennych operacjach swojego przedsiębiorstwa. Klienci coraz częściej domagają się dowodów tej odpowiedzialności, dlatego spełnienie wymagań standardu BS 8555 to okazja do zademonstrowania swojego zaangażowania w aspekty eko-etyczne.

Standard BS 8555 oferuje przedsiębiorstwom efektywny sposób rozłożenia kosztów wdrożenia ogólnego systemu zarządzania środowiskowego. Wielu naszych klientów deklaruje, że świadomość działalności przedsiębiorstwa zgodnie z zasadami odpowiedzialności za środowisko skutkuje nie tylko pełniejszą zgodnością z przepisami prawa, ale także wyższym morale pracowników. Oferowany przez SGS audyt systemu zarządzania środowiskowego (Environmental Management System — EMS) umożliwia niezależną weryfikację osiągnięć oraz oznaczenie postępu na drodze do uzyskania certyfikacji w zakresie standardów ISO 14001 i/lub EMAS.

Działający w SGS globalny zespół wykwalifikowanych audytorów wiodących dysponuje na tyle szeroką wiedzą na temat środowiska, zagadnień technicznych i przepisów, że może opracować najbardziej czytelne i profesjonalne wytyczne dotyczące wdrożenia systemu EMS, które pomogą w spełnieniu celów środowiskowych przedsiębiorstwa.

W standardzie BS 8555 wyróżnia się sześć kluczowych faz, z których każda dzieli się na sześć kluczowych etapów. W razie ubiegania się o certyfikację BS8555 przedsiębiorstwo pracuje w kierunku spełnienia kryteriów zdefiniowanych dla każdego z etapów, co z kolei tworzy podstawę do inspekcji w każdej fazie. Chociaż te sześć faz musi zostać ukończonych w określonej kolejności, ocenie może podlegać jedna faza lub grupa faz. Ukończenie sześciu faz prowadzi do rejestracji w zakresie uznanego standardu środowiskowego (ISO 14001 i/lub EMAS). W standardzie BS8555 wyróżnia się sześć następujących faz:

  1. określenie linii bazowej;
  2. identyfikacja przepisów prawnych i innych oraz zapewnienie zgodności z tymi wymaganiami;
  3. Opracowywanie celów, wartości docelowych i programów
  4. wdrażanie i eksploatacja systemu EMS;
  5. kontrola, audyt i przeglądy kierownicze;
  6. System zarządzania ochroną środowiska

Wysoko wykwalifikowani audytorzy z SGS nie sprowadzają audytów do prostego wypełnienia listy kontrolnej i sprawdzania dokumentacji systemu. Prezentują oni uznane globalnie podejście „na sposób SGS” — słuchają klienta, zachowując jednocześnie obiektywizm i najwyższy poziom etyczny. Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się, jak poprawić swoje oddziaływanie środowiskowe przez spełnienie wymogów BS8555 z pomocą SGS.