Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

Firma SGS oferuje szeroką gamę sieciowych usług dla branży hotelarskiej w zakresie audytów, badań i certyfikacji. Usługi te umożliwiają uzyskanie zgodności z obowiązującym prawem, a także gwarantują bezpieczeństwo w oczach klientów i współpracujących biur podróży.

Skontaktuj się z naszym zespołem ekspertów ds. branży hotelarskiej.

W branży hotelarskiej firmy są pod stałą kontrolą. Konieczne jest zdobycie zaufania klienta i pewności, że świadczone przez Ciebie usługi gwarantują pozytywne doświadczenia i zachęcają do powrotu. Utrzymanie wysokich standardów higienicznych oraz spełnienie przepisów BHP ma ogromne znaczenie. Każde podejmowane przez Ciebie działanie musi być zgodne ze standardami branżowymi lub nawet je przekraczać, a także z przepisami BHP.

Proponujemy bogatą ofertę usług dla sektora hotelarskiego, obejmującą audyt i badanie wszystkich aspektów działań w tej branży. Hotele, restauracje, catering, sklepy spożywcze, szkoły i szpitale - bez względu na prowadzoną działalność jesteśmy w stanie pomóc spełnić wymogi bezpieczeństwa żywności, jakości i standardy higieniczne. Proponujemy usługi audytu, testy laboratoryjne, certyfikację oraz szkolenia, które gwarantują, że personel jest w pełni przygotowany do utrzymania najwyższej jakości usług.

Możesz skorzystać z naszego bogatego doświadczenia w zakresie inspekcji, weryfikacji, badania i certyfikacji. Bogata oferta usług zapewnia, że Twoja firma będzie nieustannie się rozwijać, obniżać ryzyko zdarzeń niepożądanych, zwiększać wydajność i zawsze pracować zgodnie z wymaganiami prawnymi i kontraktowymi – w ten sposób chronisz swoje dobre imię. Współpracujemy z klientami w trakcie przygotowywania indywidualnego zestawu narzędzi, które pomogą zidentyfikować i zmniejszyć ryzyko oraz poprawić wydajność, aby móc przez cały czas spełniać oczekiwania gości.

Kompletuj i dopasowuj nasze usługi dla branży hotelarskiej, które obejmują:

Program zatwierdzenia monitorowania higieny: globalny, niezależny system zatwierdzania dla branży gastronomicznej opracowany pod kątem wprowadzania rozwiązań przynoszących wymierne rezultaty w zakresie podnoszenia standardów bezpieczeństwa żywności.

Szkolenie w zakresie higieny żywności: gwarantują, że personel jest odpowiednio przeszkolony do zachowania wysokich standardów sanitarnych w celu ochrony gości przed niebezpieczeństwem w wyniku nieprawidłowych praktyk sanitarnych.

Usługi badań laboratoryjnych:utrzymanie wysokich standardów sanitarnych oraz zarządzanie ryzykiem zatrucia pokarmowego poprzez regularny monitoring próbek pobieranych na powierzchniach przygotowania żywności, próbek żywności, powietrza i wody, które są następnie badane w naszych akredytowanych laboratoriach.

Certyfikacja systemów i usług:certyfikowanie usług ułatwiające spełnianie standardów oraz podniesienie jakości usług w celu poprawy wizerunku firmy i organizacji w oczach gości i klientów.

Tajemniczy klient: monitorowanie oczekiwań klienta z myślą o zapewnieniu profesjonalnej i najlepszej obsługi.

Zadbaj o zgodność ze standardami ochrony zdrowia i bezpieczeństwa w celu zmniejszenia zagrożenia oraz ochrony dobrego imienia firmy. Skontaktuj się z naszymi specjalistami już dziś.