Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

Firma SGS zmniejsza ryzyko związane z pozyskiwaniem, weryfikując zdolność dostawców do przestrzegania wytycznych w zakresie korporacyjnej odpowiedzialności społecznej.

Prowadzimy audyty w imieniu takich organizacji jak Worldwide Responsible Accredited Production (WRAP), a ponadto dajemy pewność, że dostawcy przestrzegają wytycznych klienta dotyczących korporacyjnej odpowiedzialności społecznej.

Aby pomóc klientom w zrozumieniu możliwości i stanu fabryk dostawcy przed podjęciem ważnych decyzji biznesowych, oferujemy następujące usługi:

Ocena kodeksu postępowania

Prowadzimy audyty zgodności z zasadami odpowiedzialności społecznej, aby dać klientom pewność, że ich kontrahenci przestrzegają zobowiązania do korporacyjnej odpowiedzialności społecznej. Stosowanie zasad odpowiedzialności społecznej obejmuje ustanowienie i ciągłe przestrzeganie kodeksu postępowania, praw człowieka oraz wymogów etycznych. Ponieważ zgodność obniża ryzyko szkód społecznych i szkód dla środowiska, idealną sytuacją jest, gdy cały łańcuch dostawy stosuje program(y) firmy.

Aby programy odpowiedzialności społecznej były skuteczne, powinny charakteryzować się przejrzystością, zaangażowaniem interesariuszy i długoterminowym, systematycznym podejściem. Korzystanie z naszych niezależnych usług audytowych pomaga potwierdzić przejrzystość, spójność i integralność. Poniższe organizacje udzieliły nam akredytacji na prowadzenie audytów:

  • Aussenhandelsvereinigung des Deutschen Einzelhandels e.V. (AVE) – stowarzyszenie handlu zagranicznego zrzeszające niemieckich handlowców detalicznych
  • amfori BSCI: amfori BSCI to wiodący system zarządzania łańcuchem dostaw, promujący zgodność z wymogami odpowiedzialności społecznej oraz usprawnienia w fabrykach i gospodarstwach należących do globalnego łańcucha dostaw.
  • Ethical Trading Initiative (ETI) – sojusz światowych marek, sprzedawców detalicznych, związków zawodowych, organizatorów kampanii i organizacji charytatywnych
  • Initiative for Compliance and Sustainability (ICS) – organizacja prowadzona pod przewodnictwem Francuskiej Federacji Sprzedawców Detalicznych (FCD).
  • WRAP – niezależna organizacja typu not-for-profit

Ocena jakości fabryk

Usługa ta umożliwia weryfikację zdolności producenta do spełnienia warunków umownych dotyczących bezpieczeństwa, jakości, efektywności, ilości i dostawy. Możemy dostosować ocenę do konkretnych wymogów klienta, pomagając we wzmocnieniu i ochronie marki poprzez zapewnienie jakości na każdym etapie łańcucha dostawy.

Skontaktuj się z SGS jeszcze dziś, aby dowiedzieć się więcej o tym, w jaki sposób możemy pomóc Twojej firmie w zmniejszeniu ryzyka związanego z pozyskiwaniem i objąć cały łańcuch wartości programami korporacyjnej odpowiedzialności społecznej.