Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

SGS oferuje szereg programów szkoleniowych w zakresie ochrony środowiska i bezpieczeństwa, dzięki którym Twoi pracownicy będą poznawać na bieżąco nowe technologie i wymagania dotyczące działalności Twojej firmy.

Skontaktuj się z naszymi zespołami szkoleniowymi, aby dowiedzieć się więcej.

Nasze szkolenia w zakresie ochrony środowiska i bezpieczeństwa zapewniają Twoim pracownikom obiektywny przegląd najnowszych zmian technicznych i prawnych w zakresie ochrony środowiska.

Nasze programy szkoleniowe obejmują tematy takie, jak:

  • Kwestie związane z bezpieczeństwem produktu, takie jak rejestracja, ocena, autoryzacja i ograniczenia odnośnie do substancji chemicznych (REACH) oraz przepisami dotyczącymi klasyfikacji, oznaczania i pakowania (CLP)
  • Technologia i przepisy środowiskowe
  • Konkretne kwestie związane z powietrzem, glebą, wodą, odpadami, hałasem, drganiami, bezpieczeństwem i geotechniką
  • Obsługa i transport towarów niebezpiecznych
  • Kursy aktualizacyjne i przypominające dla koordynatorów środowiskowych i ekspertów ds. bezpieczeństwa

Szkolenia mogą być prowadzone wewnętrznie w firmie klienta lub w naszych placówkach. Część seminariów jest dostępna on-line. Kursy są praktyczne i zachęcają do aktywnego udziału wszystkich uczestników.

Dzięki nim Twoi pracownicy będą dysponować najnowszą wiedzą w zakresie BHP i ochrony środowiska. Zadzwoń do nas już dziś, by uzyskać więcej informacji na temat naszych najnowszych programów szkoleniowych.