Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

Chcąc mieć pewność, że utylizacja skażonej gleby odbywa się w sposób bezpieczny i zgodny z prawem, skontaktuj się z naszymi ekspertami ds. gospodarki gruntem wykopanym. Już dziś skontaktuj się z naszym zespołem, aby uzyskać pomoc techniczną oraz poradę naukową podczas wykonywania tego rodzaju prac.

Prowadząc prace inżynieryjne i rozbiórkowe lub wznosząc nowe budynki, firma staje przed problemem zagospodarowania wykopanej ziemi. Proces ten może być skomplikowany, gdyż często ziemia pochodząca z wykopów jest skażona ze względu na wcześniejsze jej wykorzystanie do celów przemysłowych.

Proponujemy Twojej firmie pomoc naszych ekspertów ds. gospodarki gruntem wykopanym.

Gwarantujemy pomoc techniczną i porady naukowe po pobraniu próbek gleby na miejscu oraz po zbadaniu głębokości i rozległości wykopów. Analizy przeprowadzane przez nasze akredytowane laboratoria dostarczają nam wyniki, które wykorzystujemy do oceny miejsca oraz do wybrania najlepszych sposobów utylizacji wykopanej ziemi lub przywrócenia jej wartości. Waloryzacja ziemi umożliwia usunięcie jej nadwyżki po najniższych kosztach, ale zgodnie z obowiązującym prawem.

Sprawdzamy, czy miejsce spełnia wszystkie wymagania ustawowe w zakresie bezpiecznego usuwania wykopanej ziemi, a także pomagamy w sprawach administracyjnych związanych z przygotowaniem niezbędnej dokumentacji.

Skontaktuj się z nami już dziś, aby dowiedzieć się więcej na temat planu gospodarki materiałem wydobytym dostosowanym do potrzeb danego miejsca.