Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

SGS zapewnia szeroką gamę wykonywanych w akredytowanych laboratoriach badań parametrów analitycznych, które stanowią dowód zgodności z przepisami środowiskowymi.

Przygotowane dane komparatywne można wykorzystać do określenia sposobu zminimalizowania wpływu na środowisko. Skontaktuj się z naszym zespołem specjalistów, aby dowiedzieć się więcej.

Niezależne analizy laboratoryjne oparte są na wielu parametrach środowiskowych, których obliczenie dostarcza danych do oceny wpływu na środowisko i zagwarantowania bezpieczeństwa przeprowadzanych procesów. Zakres wykonywanych przez nas badań laboratoryjnych obejmuje:

  • Powietrze: Analiza powietrza umożliwia ograniczenie ilości szkodliwych emisji oraz uniknięcie narażenia zdrowia pracowników klienta. Dokonujemy dokładnych pomiarów i niezależnej weryfikacji poziomu emisji, dzięki czemu nasi klienci spełniają wymagania ustawowe w tej kwestii oraz zmniejszają emisje zanieczyszczeń.

  • Gleba: Glebę na działce należy sprawdzić pod kątem skażenia toksynami i odpadami. Może się zdarzyć, że prawo określa maksymalny poziom skażenia obowiązujący dla danej branży. Analiza gleby umożliwia określenie poziomu skażenia środowiska, a także ułatwia zaplanowanie neutralizacji substancji szkodliwych.

  • Woda: Monitoring skażenia wody jest niezbędny, a być może w przypadku danej branży również wymagany przez prawo. Analiza wody ułatwia określenie poziomu skażenia środowiska oraz jeśli zachodzi taka potrzeba opracowania planu neutralizacji substancji szkodliwych.

Uzyskane wyniki stanowią wiarygodne potwierdzenie, że prowadzisz działalność w sposób odpowiedzialny względem środowiska naturalnego. Umożliwiają również zaplanowanie działań w celu redukcji emisji oraz niebezpiecznych substancji uwalnianych do środowiska. Nasze doświadczone zespoły pomogą Twojej firmie zmodernizować i dostosować procesy produkcyjne do wymaganego standardu oraz zainwestować w procesy chroniące środowisko naturalne.

Posiadamy akredytacje oparte o lokalne oraz międzynarodowe standardy, dzięki temu jesteśmy rozpoznawani jako lider w dziedzinie badań laboratoryjnych. Zadzwoń do naszych ekspertów już dziś i sprawdź, czy prowadzisz działalność zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi w Twojej branży przepisami środowiskowymi.