Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

Zarządzanie odpadami świadczone przez SGS obejmujące analizę odpadów gwarantuje ich stosowne przechowywanie.

Aby dowiedzieć się więcej, już dziś skontaktuj się z naszymi ekspertami w dziedzinie gospodarki odpadami.

Przed przekazaniem do obróbki i utylizacji odpady muszą być przechowywane stosownie do ich składu. Nasze zespoły ds. gospodarki odpadami mają doświadczenie w wielu branżach, dlatego zaprojektują rozwiązania stosownie do Państwa potrzeb. Mamy aktualną wiedzę o wszystkich najnowszych normach i ograniczeniach w dziedzinie ochrony środowiska. Mogą się Państwo skupić na głównym nurcie działalności, mając pewność, że administracja i zarządzanie odpadami przebiega należycie.

Nasze centra środowiskowe mają odpowiednią pojemność i zezwolenia wymagane do przy obrocie odpadami niebezpiecznymi. Sprawdzimy zawartość Państwa odpadów, zapakujemy je i zabezpieczymy na okres transportu, oraz zajmiemy się dalszą obróbką i recyklingiem lub bezpiecznym usunięciem. Docelowe zakłady przetwarzania odpadów są dobierane na podstawie składu odpadów. System prowadzenia dokumentacji wykorzystuje karty charakterystyki bezpieczeństwa materiałowego w trybie online i dokładną sprawozdawczość, która jest dowodem, że Państwa działalność jest prowadzona zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska i BHP.

Wszystkie nasze prace są prowadzone zgodnie z przepisami krajowymi i międzynarodowymi. Możemy pomóc w uzyskaniu zgodności wobec przepisów obowiązujących w danej branży przemysłu. Wystawiamy również certyfikaty, które są dowodem sprawdzenia i przechowania odpadów w sposób bezpieczny dla środowiska. Oznacza to, że odpady mogą zostać szybko przetworzone, aby ich elementy składowe mogły zostać poddane recyklingowi lub skutecznie usunięte.

Skontaktuj się z naszym zespołem ds. zarządzania środowiskiem, aby znaleźć bezpieczne rozwiązanie problemów z odpadami.