Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

Oferowane przez SGS rozwiązania usprawniające systemy zarządzania środowiskowego pomagają zachować zgodność z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska.

Solidne zarządzanie środowiskowe oznacza posiadanie w pełni zgodnych z przepisami i stale doskonalonych systemów zarządzania środowiskowego, prowadzonych według najlepszych w klasie punktów odniesienia. Pomaga to również w pełnym przestrzeganiu wszystkich odpowiednich przepisów dotyczących ochrony środowiska. Dobrze zarządzany i zintegrowany system zarządzania środowiskowego pomaga lepiej wykorzystać energię i zasoby, obniża koszty działalności i zapewnia ustawiczne doskonalenie usług. Zaangażowanie przedsiębiorstwa na rzecz ochrony środowiska może również otworzyć nowe możliwości biznesowe, jakie oferują klienci świadomi kwestii ekologicznych.

Nasza międzynarodowa sieć zapewnia dostęp do ekspertów dysponujących dogłębną znajomością tematyki ochrony środowiska. Oferujemy usługi w zakresie audytu, szkolenia, certyfikacji, weryfikacji i wsparcia przy podejmowaniu decyzji związanych z systemami zarządzania środowiskowego. Nasze rozwiązania pomogą zyskać pewność, że Twoje przedsiębiorstwo posiada systemy zarządzania środowiskowego zgodne z obowiązującymi przepisami, standardami najlepszych praktyk i potrzebami klientów.

Jako lider w branży zarządzania ochroną środowiska pomagamy zapewnić zgodność instalacji, materiałów, urządzeń i obiektów ze wszystkimi niezbędnymi normami i przepisami dotyczącymi czystości powietrza, hałasu, zapachów i drgań.

Jesteśmy idealnym partnerem, który pomaga firmom zmierzyć się ze złożonymi kwestiami dotyczącymi zarządzania ochroną środowiska. Zapraszamy do kontaktu z naszym akredytowanym zespołem ds. zarządzania ochroną środowiska w celu rozpoczęcia prac nad swoim planem.