Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

Zaprezentuj kompetencje środowiskowe swojej organizacji poprzez dobrowolny udział we wspólnotowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS)

EMAS jest instrumentem zarządzania opracowanym przez Komisję Europejską, aby pomóc przedsiębiorstwom oraz innym prywatnym i państwowym organizacjom oceniać, raportować i poprawiać ich wpływ na środowisko. Wymagania EMAS zawarte są w rozporządzeniu (WE) nr 1221/2009. Audyt SGS oparty na przepisach rozporządzenia przyczyni się do poprawy wyników w zakresie wpływu na środowisko i zapewni strony zainteresowane, że firma spełnia wszystkie wymagania dotyczące ochrony środowiska.

EMAS jest skierowany do organizacji, których filozofia opiera się na aktywnym zarządzaniu środowiskowym i chcących udokumentować swoje działania środowiskowe w publicznie dostępnej formie. System wymaga audytu środowiskowego oraz opublikowania deklaracji środowiskowej, która musi być poddana corocznej weryfikacji. Integralną częścią EMAS są również wymagania ISO 14001.

Dlaczego warto wybrać usługi weryfikacyjne EMAS w SGS?

Możemy pomóc w:

  • Upewnieniu się, że Twoja firma spełnia wymagania prawne z  zakresu ochrony środowiska;
  • Redukcji kosztów poprzez staranne wykorzystanie surowców, energii i wody;
  • Poprawie relacji z klientami, partnerami biznesowymi i władzami
  • Łatwiejszym dostępie do rynków, na których wymagane są przyjazne dla środowiska produkty i procesy produkcyjne.

Aby uzyskać więcej informacji na temat naszych usług weryfikacji EMAS, skontaktuj się z nami już dziś.