Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

Ze względu na bezpieczeństwo i środowisko — jeżeli rozpoczynasz nową inwestycję budowlaną lub zamykasz kopalnię — chcesz zacząć prace lub je zakończyć na czystym terenie.

Firma SGS może pomóc Ci oferując usługi mobilnego laboratorium badań środowiskowych i zapewniając na miejscu szybkie, wiarygodne dane gwarantujące efektywność kosztową projektu przy zachowaniu wyznaczonego przez Ciebie harmonogramu i budżetu.

Aby chronić środowisko i zdrowie ludzi, badanie terenu i zarządzanie środowiskowe może być konieczne w celu usunięcia substancji zanieczyszczających oraz oczyszczenia gleby i wody. Chociaż działania prowadzone w terenie są zwykle kosztowną częścią każdego projektu środowiskowego, my oferujemy efektywne kosztowo usługi laboratoryjne u klienta. Szybkie i wiarygodne dane mają zasadnicze znaczenie dla zachowania wyznaczonego harmonogramu oraz ograniczenia kosztownego czasu oczekiwania na rozpoczęcie innych działań. Zapewniane przez nas w czasie rzeczywistym dane przyspieszają analizy i pozwalają Ci kontynuować prace bez ograniczania produktywności niepotrzebnymi przestojami.

Świadczone przez nas usługi mobilnego laboratorium badań środowiskowych zapewniają analizy terenowe oraz dane kluczowe z punktu widzenia efektywnego kosztowo planu dopasowanego do Twojej specyficznej sytuacji. Zapewniamy badanie wpływu na środowisko, ocenę ryzyka, dane wstępne i końcowe w odniesieniu do wielu międzynarodowych projektów. Z naszych usług korzystają władze państwowe, lokalne i miejskie, obiekty wojskowe, przemysłowe oraz kopalnie. Stosujemy jedynie z metod analitycznych zatwierdzonych przez Environmental Protection Agency i w Twoim imieniu dbamy od zapewnienie zgodności z wymogami.

Zakres naszych badań:

  • badania aktywności mikrobiologicznej;
  • badanie bezpieczeństwa wody pitnej;
  • optymalizacja procesu uzdatniania wody;
  • substancje ropopochodne i paliwa ciężkie (benzyna, ropa naftowa oraz organiczne pozostałości destylacji ropy naftowej);
  • polichlorowane bifenyle;
  • lotne związki organiczne.

Możemy pomóc Ci opracować efektywny kosztowo plan monitorowania środowiskowego. Skontaktuj się z nami już dziś, aby dowiedzieć się, jak łatwo możesz oczyścić swój teren.