Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

Statki pasażerskie, transportowe, promy oraz kontenerowce są źródłem emisji, które w coraz większym stopniu są regulowane prawnie.

Korzystając z usług SGS w zakresie emisji w transporcie morskim, możesz monitorować generowane zanieczyszczenia i spełnić wymagania prawne. Aby dowiedzieć się więcej, już dziś skontaktuj się z naszym zespołem.

Wiedza na temat całkowitej ilości generowanych emisji ma znaczenie w kontekście spełnienia wymogów prawnych, a co się z tym wiąże uzyskania pozwolenia na wpłynięcie na wody kontrolowane i do poszczególnych portów. Usługi monitoringu emisji gazów kominowych oraz śledzenia zanieczyszczeń w układach wydechowych i kominach. Stosujemy wiele skutecznych metod badań, które umożliwiają ocenę i poprawę stanu floty statków – przykładowo odporność na wysoką temperaturę, deszcz, wiatr czy ruch. Próbki pobrane na miejscu analizowane są zarówno od razu na pokładzie statku oraz później w naszych akredytowanych laboratoriach.

Jedną z korzyści usług w zakresie emisji w transporcie morskim jest fakt posiadania sieci oddziałów na całym świecie - oznacza to, że testy można wykonać w porcie, z którego wypływa statek zanim wpłynie na wody kontrolowane.

Konwencja Międzynarodowej Organizacji Morskiej, opracowana z myślą o zmniejszeniu efektów globalnego ocieplenia, zapobiega zanieczyszczeniu powietrza przez emisje ze statków (konwencja MARPOL, aneks VI) wprowadza jeszcze surowsze przepisy dotyczące emisji tlenku azotu, tlenku siarki oraz emisji gazów cieplarnianych. Celem konwencji jest również ochrona środowiska i zdrowia ludzi, szczególnie w przypadku społeczności zamieszkujących w pobliżu portów i na wybrzeżu. Konwencja MARPOL ulega ciągłym zmianom, a nasza pomoc gwarantuje zawsze aktualne informacje i bieżące dostosowywanie się do przepisów.

Wykorzystujemy sprzęt i metodologie zgodne z wytycznymi w nowej wersji konwencji MARPOL, aneks VI. Częstotliwość monitorowania oraz format naszych raportów spełniają wymagania prawne i mogą posłużyć jako dokument potwierdzający gotowość firmy do obniżenia poziomu emisji. Ponadto stanowią dowód dla organów kontroli i akcjonariuszy, że firma prowadzi działalność zgodnie z przepisami.

Gwarantujemy szczegółowe raporty z monitoringu, w tym statystyki dotyczące rozpadu składników emisji z propozycją sposobu ich zmniejszenia i kontroli. Możemy pomóc zaprojektować procesy zmniejszające poziom emisji, w tym niezbędne zmiany w silnikach statków – gwarantujemy rozwiązania optymalne finansowo oraz dopasowane do specyfiki działalności.

Zmniejszenie emisji to wyraźny sygnał dla partnerów biznesowych i akcjonariuszy, że firma dba o środowisko. Brak problemów w procesie uzyskiwania zgodności z przepisami rozpoczyna się w momencie skorzystania z naszych usług monitoringu emisji w transporcie morskim. Skontaktuj się z nami dzisiaj.