Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

Firma SGS potrafi wykryć azbest i inne podlegające surowym przepisom lub zabronione włókna wdychalne, które są niebezpieczne dla zdrowia ludzkiego.

Chroń swoją firmę i pracowników — skontaktuj się z naszymi specjalistami od gospodarki azbestem, aby opracować plan działania w odniesieniu do Twojego obiektu.

Narażenie na kontakt z azbestem, krzemionką krystaliczną i innymi włóknami uznanymi za rakotwórcze musi zostać sprawdzone, uregulowane lub wyeliminowane. Nasze akredytowane zespoły posiadają doświadczenie w czynnościach związanych z azbestem w różnych sektorach gospodarki. Przeprowadzimy inspekcję obiektu oraz opracujemy plan zarządzania azbestem, aby zapewnić sytuację, że Twoi pracownicy pracują w wolnym od zagrożeń środowisku, które spełnia wszystkie normy i przepisy w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa.

Nasze usługi pobierania próbek pod kątem obecności azbestu umożliwiają wyeliminowanie ryzyka narażenia na kontakt ze szkodliwym azbestem i innymi minerałami o pokroju włóknistym. Pracujący na miejscu u klienta zespół pracowników kontroluje stan powietrza i ostrożnie pobiera próbki z potencjalnie skażonych obszarów. Następnie próbki badane są w akredytowanych laboratoriach w celu oceny obecności, jak również rodzaju i ilości azbestu i innych minerałów o pokroju włóknistym.

Chcąc wyeliminować ryzyko narażenia na kontakt z azbestem, wystarczy do nas zadzwonić - już dziś.