Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

Jak możesz upewnić się, czy Twój sprzęt przemysłowy jest wolny od usterek i nie maja miejsca wycieki gazu, a Twoja firma nie traci z tego powodu pieniędzy? Aby skontrolować kosztowne emisje uchodzące oraz wycieki, skontaktuj się z firmą SGS już dziś.

Świadczone przez nas usługi w zakresie emisji uchodzących zapewnią, że twój sprzęt jest sprawny i bezpieczny. Jeżeli jesteś objęty prawnym obowiązkiem przeprowadzania badania wykrywania i usuwania nieszczelności (LDAR), również możemy je dla Ciebie wykonać.

Zwykłe zużycie sprzętu przemysłowego może być przyczyną pęknięć i wycieków. W sytuacjach, gdzie rurociągi i inne elementy (takie jak pompy, połączenia rur i zawory ciśnieniowe) są wypełnione lotnymi cieczami lub gazami, istnieje prawdopodobieństwo emisji uchodzących lotnych substancji organicznych.

Emisje te mogą mieć kosztowne konsekwencje dla zysków Twojej firmy poprzez stratę produktu. W miejscach pracy mogą spowodować zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa Twoich pracowników oraz sąsiadujących społeczności. Zanieczyszczenie może powodować zagrożenie dla środowiska oraz przypadkowe emisje gazów cieplarnianych. Jeżeli zajmujesz się gazami i płynami łatwopalnymi, może istnieć ryzyko pożaru lub eksplozji, jeżeli wycieki nie zostaną naprawione.

W Twoim zakładzie mogą być dziesiątki tysięcy potencjalnych źródeł wycieków, co sprawia, że zarządzanie operacją wykrywania wycieków jest poważnym przedsięwzięciem. Nasz specjalista od zarządzania wykrywaniem wycieków może podjąć się tego zadania dla Ciebie.

W naszym zespole pracują kontrolerzy, których zadaniem jest sprawdzenie całego Twojego wyposażenia, rur i zaworów, połączeń i plomb. Korzystają oni ze specjalnie opracowanego oprogramowania i najnowocześniejszej technologii wykrywania i obrazowania w celu zidentyfikowania problematycznych obszarów i podjęcia działań naprawczych. Możliwe jest oznaczenie elementów, które nie są szczelne, aby łatow można było je znaleźć i naprawić. Niezwłocznie po naprawie przeprowadzamy kontrolę, aby upewnić się, że nie mają miejsca dalsze emisje. Pomożemy Ci również wprowadzić program konserwacji w celu zminimalizowania kosztownych wycieków w przyszłości.

Jeżeli obowiązujące Cię lokalne przepisy wymagają regularnych pomiarów i monitorowania emisji uchodzących, możemy te badania dla Ciebie przeprowadzać.

Kontroluj działalność swojego zakładu i działanie sprzętu oraz zarządzaj zyskami, ochroną Twojego personelu i społeczności, bezpieczeństwem zakładu i bądź przygotowany na prawne wymogi przyszłości. Skontaktuj się z zespołem naszych kontrolerów już dziś.