Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

SGS wykorzystuje najnowsze technologie i programy komputerowe w celu przeprowadzenia szczegółowej analizy i interpretacji wpływu danej działalności na środowisko.

Aby graficznie zaprezentować wyniki naszych badań, wykorzystujemy najnowsze technologie modelowania, przez co identyfikacja obszarów ryzyka i opracowanie planu zarządzania środowiskowego stają się proste.

Prowadzony przez nas monitoring emisji obejmuje analizę wibracji, pomiar natężenia hałasu i monitoring odorów. Pomagamy klientom zrozumieć wpływ generowanych przez ich działalność emisji, korzystając z modeli dyspersji atmosferycznej, które wskazują strefy skażenia w wyniku działalności firmy. Dzięki temu klient może świadomie podjąć decyzję dotyczącą sposobu rozwiązania problemu zanieczyszczenia powietrza. Nasze modele można przedstawiać urzędom w trakcie występowania o pozwolenia.

Nasze usługi obejmują:

  • Badania i modelowanie dyspersji zapachów i powietrza
  • Badania emisji uchodzących

Świadczone przez nas usługi interpretacji i modelowania gwarantują klientowi niezależne potwierdzenie dostosowania się do wymagań ustawowych oraz konieczności podjęcia działań w celu zmniejszenia negatywnego wpływu na środowisko.

Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt z zespołem naszych ekspertów.