Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

Emisja z Państwa zakładu może mieć wpływ na jakość powietrza atmosferycznego w okolicy.

Aby upewnić się, że funkcjonują Państwo w czystym i bezpiecznym środowisku, prosimy o kontakt z SGS w celu uzyskania oceny jakości powietrza zawierającej analizę rozprzestrzeniania odorów oraz zanieczyszczeń w powietrzu

Jakość powietrza w środowisku pracy na zewnątrz, czyli jakość otaczającego powietrza, ma wpływ nie tylko na zdrowie pracowników. Emisje do atmosfery mogą narazić Państwa na odpowiedzialność prawną z powodu naruszenia obowiązujących limitów lub stanowić uciążliwość dla otoczenia prowadzącą do skarg.

Pomożemy Państwu ocenić wpływ Państwa zakładu na środowisko poprzez przygotowanie inwentaryzacji emisji a następnie poprzez zamodelowania rozprzestrzeniania zanieczyszczeń w powietrzu w celu określenia rzeczywistych wartości emisji oraz stref ich występowania Pomoże to Państwu porównać różne strategie ochrony powietrza w oparciu o wiarygodne dane, a w rezultacie podjąć właściwą decyzję odnośnie kontroli zanieczyszczenia powietrza

Nasze modele można przedstawiać urzędom w trakcie występowania o pozwolenia. Ma to często kluczowe znaczenie w przypadku zatwierdzania nowych procesów.

Nasze modele mają również zastosowanie w:

  • Modernizacjach procesów, jako pomoc w wyborze właściwej technologii
  • Projektowaniu koncepcji gwarantujących właściwe rozmieszczenie sieci monitoringu
  • Zadaniach monitoringu długofalowego, w których wskazane jest racjonalne określenie liczby stacji monitorujących i ich parametrów
  • Badaniach skarg, w których należy wziąć pod uwagę różne źródła zanieczyszczeń, w których niezbędne jest określenie najbardziej prawdopodobnej przyczyny i źródła uciążliwego zapachu i emisji
  • Ocenach ryzyka oraz możliwości wystąpienia katastrof, podczas których należy oszacować występowanie zanieczyszczeń krótkoterminowych o wysokich stężeniach

Aby zagwarantować Państwu uzyskanie zgodności z obowiązującymi przepisami prawnymi i wytycznymi dotyczącymi jakości powietrza proponujemy nawiązanie współpracy celem opracowania rzeczywistego modelu oddziaływania na środowisko i przygotowania odpowiednich rozwiązań

W celu uzyskania pewności, że oddziaływanie Państwa przedsięwzięcia na środowisko zamknie się w granicach terenu do którego posiadacie Państwo tytuł prawny i nie będzie ono stwarzać zagrożenia zanieczyszczenia powietrza dla bezpośredniego otoczenia, prosimy o kontakt z naszym zaufanym zespołem