Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

Skontaktuj się z naszym ekspertem ds. środowiska, aby uniknąć zagrożenia zdrowia dla swoich pracowników oraz skarg ze strony lokalnych społeczności.

Wykonywane przez nas badania hałasu i wibracji pomagają zidentyfikować obszary problematyczne i opracować indywidualnie dopasowane rozwiązania dla Twojej firmy.

Hałas i wibracje pochodzące z procesów przemysłowych i działania maszyn mogą uszkodzić słuch Twoich pracowników i być powodem skarg ze strony lokalnych władz i społeczności. Możemy zmierzyć poziom hałasu i wibracji w zakładzie i jego otoczeniu, na terenie budowy i w jego pobliżu, wzdłuż korytarzy powietrznych i w pobliżu dróg oraz tras kolejowych.

Pomagamy Ci dostosować się do wszystkich przepisów obowiązujących w danej branży. Gdy ustalimy wszystkie akustyczne parametry dotyczące Twojej działalności, możemy zaoferować specjalistyczne porady, w jaki sposób można kontrolować hałas i wibracje w celu poprawy warunków Twojej działalności.

Przeprowadzane przez nas badania hałasu i wibracji obejmują:

  • identyfikację źródeł i pomiary na miejscu;  
  • rejestrację i pomiary poziomu hałasu;
  • stałe monitorowanie hałasu i wibracji pochodzących z terenu budowy;
  • badania obiektów, gdzie akustyka ma zasadnicze znaczenie;  
  • raporty o oddziaływaniu na środowisko (modelowanie hałasu/prognozy);
  • określanie poziomu hałasu przemysłowego, kolejowego i drogowego zgodnie z szeregiem norm.

Wyniki badań hałasu i wibracji są przedstawiane przez nas jako przeliczone pomiary w trójwymiarowych, kolorowych modelach. Można dokładnie zaobserwować, gdzie pojawiają się problemy, a my na podstawie naszej analizy danych, możemy doradzić w zakresie ograniczenia lub eliminacji hałasu bądź wibracji.

Skorzystaj z naszych specjalistycznych rad oraz nowatorskich rozwiązań w zakresie metod izolacji akustycznej, stosowania materiałów budowlanych i środków technicznych w celu obniżenia poziomu hałasu i wibracji. Opracujemy plan ograniczenia hałasu i wibracji dostosowany do Twoich potrzeb i możemy nadzorować jego realizację.

Skontaktuj się z naszymi specjalistami już dziś, aby uzyskać więcej informacji na temat badań hałasu i wibracji w celu poprawienia warunków zdrowotnych i bezpieczeństwa na terenie Twojego obiektu i w jego okolicy.