Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

Akredytowane usługi laboratoryjne w ofercie SGS gwarantują analizę parametrów, które umożliwiają dostosowanie się do przepisów środowiskowych lub ocenę wpływu danej działalności na środowisko. Skontaktuj się z naszym zespołem jeszcze dzisiaj, aby dowiedzieć się więcej.

Będziesz potrzebować pewności, że prowadzisz działalność w sposób ekologiczny, który jest zgodny ze wszystkimi przepisami środowiskowymi. Nasze niezależne analizy różnych parametrów środowiskowych zapewniają wszystkie niezbędne dane.

Zakres badań i analiz środowiskowych obejmuje następujące obszary:

  • Powietrze i gazy
  • Gleba, szlam, osady
  • Woda (ścieki, wody gruntowe, wody powierzchniowe, wody technologiczne, woda pitna, woda balastowa, woda morska)
  • Odpady (odpady niebezpieczne, odpady przemysłowe)
  • Ścieki i odcieki
  • Azbest i inne minerały o pokroju włóknistym
  • Pyły i cząsteczki

Globalna sieć naszych akredytowanych wg normy ISO 17025 laboratoriów przeprowadza rutynowe badania w celu wykrycia obecności jakichkolwiek skażeń. Dysponujemy doświadczeniem i technologiami do wykonania bardziej szczegółowych, specjalistycznych analiz mających na celu wykrycie skażeń nowej generacji w nawet bardzo niewielkim stężeniu.

Ponadto nasze nowoczesne laboratoria posiadają szybkie i wszechstronne narzędzia analityczne do badania setek rodzajów skażeń. Te najnowocześniejsze instrumenty analityczne umożliwiają badanie próbek zawierających bardzo niskie stężenia zanieczyszczeń z długiej listy mikropolutantów i trwałych zanieczyszczeń organicznych (TZO), między innymi dioksyn. Lista obejmuje związki, które zostały starannie wybrane i jest ciągle aktualizowana, aby istniała pewność, że zawiera wszystkie związki wymagane w świetle obowiązujących lokalnych i międzynarodowych przepisów. Na naszej liście uwzględniamy również te substancje, które według naszej opinii, będą uwzględnione w przyszłych przepisach środowiskowych.

Uzyskane wyniki analiz laboratoryjnych stanowią wiarygodne potwierdzenie, że prowadzisz działalność w sposób odpowiedzialny względem środowiska naturalnego. Umożliwiają również zaplanowanie działań w celu redukcji emisji oraz niebezpiecznych substancji uwalnianych do środowiska. Nasze doświadczone zespoły pomogą Twojej firmie zmodernizować i dostosować procesy produkcyjne do wymaganego standardu oraz zainwestować w procesy chroniące środowisko naturalne.

Nasze laboratoria dostarczają dane w postaci elektronicznej, umożliwiając zarządzanie danymi środowiskowymi w sposób bardziej wydajny.

Ponieważ nie zależymy od organizacji branżowych, władz czy grup lobbystycznych możesz być pewny, że nasze rozwiązania będą naprawdę dostosowane do Twoich potrzeb i poprawią wydajność Twojej firmy, co z kolei przełoży się na jej lepszą reputację.

Skontaktuj się z naszym wyspecjalizowanym laboratorium, które wykona rzetelne i dokładne analizy oraz na ich podstawie indywidualny plan działania.