Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

Firma SGS oferuje pełny zakres usług w zakresie outsourcingu badań laboratoryjnych. Skontaktuj się z naszym doświadczonym zespołem specjalistów do spraw środowiska, aby omówić model biznesowy najlepiej dopasowany do Twoich potrzeb.

Na współczesnym rynku, na którym panuje duża konkurencja, firmy znajdują się pod coraz większą presją dotyczącą redukcji kosztów, w szczególności w odniesieniu do obszarów, które nie należą do ich głównej działalności. Jeżeli analizy, badania i monitoring środowiska nie należą do Twojej głównej działalności, dlaczego ponosić wyższe koszty stałe z powodu oferowania takich usług? Skorzystaj z oferowanych przez nas usług w zakresie outsourcingu badań laboratoryjnych oraz w zakresie badań prowadzonych przez podmioty zewnętrzne. Możesz realizować swoje potrzeby biznesowe przy jednoczesnym zmniejszeniu operacyjnych kosztów stałych.

Zostaw nam planowanie i obsługę badań laboratoryjnych i ogranicz kłopoty związane z kontaktami z wieloma dostawcami. Korzystaj z naszej bazy wiedzy oraz międzynarodowej sieci kontaktów w zakresie projektów z dziedzin takich, jak rolnictwo, górnictwo, przemysł naftowy i gazowy. Oferowane przez nas rozwiązania w zakresie outsourcingu usług związanych ze środowiskiem obejmują organizację wyspecjalizowanych laboratoriów na miejscu prac w celu zapewnienia pełnej integracji naszego szerokiego spectrum analiz z działalnością Twojej firmy. Możemy również zająć się przejęciem majątku laboratorium, sprzętu i kluczowych pracowników, jeżeli istnieje taka potrzeba.

Możesz uzyskać przewagę nad swoimi konkurentami koncentrując się na swoich głównych celach biznesowych, a w nasze, pewne ręce przekazać usługi w zakresie badań środowiska. Skontaktuj się z naszym zespołem specjalistów, aby poznać naszą kompleksową ofertę zaspokajającą wszystkie Twoje potrzeby w zakresie badań laboratoryjnych.