Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

SGS oferuje wiele usług analiz wykonywanych przez własne akredytowane laboratoria. Wyniki tych analiz dostarczą dane niezbędne do prowadzenia działalności w sposób bezpieczny i zgodny z obowiązującym prawem.

Posiadająca pełną akredytację na poziomie krajowym i międzynarodowym, SGS uznawana jest za światowego lidera w zakresie badań i analiz laboratoryjnych. Nasze doświadczone zespoły pomogą Twojej firmie zmodernizować i dostosować procesy produkcyjne do wymaganego standardu oraz zainwestować w procesy chroniące środowisko naturalne. Badamy wiele parametrów środowiskowych, w tym także:

  • Powietrze i gazy
  • Pyły i cząsteczki
  • Gleba, szlam, osady
  • Woda (ścieki, wody gruntowe, wody powierzchniowe, wody technologiczne, woda pitna, woda balastowa, woda morska)
  • Odpady (odpady niebezpieczne, odpady przemysłowe)
  • Ścieki i odcieki
  • Azbest i inne minerały o pokroju włóknistym

Oprócz rutynowych analiz w celu wykrycia skażeń, globalna sieć naszych akredytowanych laboratoriów przeprowadza również bardziej szczegółowe specjalistyczne analizy umożliwiające wykrycie bardzo niskich stężeń zanieczyszczeń nowej generacji. Najnowocześniejsze instrumenty analityczne umożliwiają badanie próbek zawierających bardzo niskie stężenia zanieczyszczeń z długiej listy mikropolutantów i trwałych zanieczyszczeń organicznych (TZO). Lista obejmuje związki, które zostały starannie wybrane i jest ciągle aktualizowana, aby istniała pewność, że zawiera wszystkie związki wymagane w świetle obowiązujących lokalnych i międzynarodowych przepisów. Na naszej liście uwzględniamy również te substancje, które według naszej opinii, będą uwzględnione w przepisach środowiskowych, które zostaną ogłoszone w przyszłości.

Nasze niezależne raporty środowiskowe stanowią wiarygodne potwierdzenie, że prowadzisz działalność w sposób odpowiedzialny względem środowiska naturalnego. Umożliwiają również zaplanowanie działań w celu redukcji emisji niebezpiecznych substancji do środowiska.

Przeprowadzana przez nas analiza powietrza umożliwia ograniczenie ilości szkodliwych emisji oraz uniknięcie narażenia zdrowia pracowników klienta. Dokonujemy dokładnych pomiarów i niezależnej weryfikacji poziomu emisji, dzięki czemu nasi klienci spełniają wymagania ustawowe w kwestii poziomu emitowanych zanieczyszczeń. Mogą Państwo być pewni, że stosowany u Państwa proces produkcji zostanie dokładnie sprawdzony pod kątem kontroli i obniżenia emisji szkodliwych substancji.

Chcąc zapewnić swojej firmie odpowiednią politykę zarządzania kwestiami ochrony środowiska, wystarczy skontaktować się z jednym z naszych akredytowanych laboratoriów i zlecić wykonanie szczegółowej analizy.