Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

Wykonywana przez nas analiza archeometryczna dwutlenku węgla, taka jak datowanie radiowęglowe, w celu dokładnego zmierzenia emisji dwutlenku węgla, może być pomocna w kontrolowaniu Twojego śladu węglowego. Skontaktuj się z naszym zespołem, aby uzyskać poradę dotyczącą zmniejszenia twojego wpływu na środowisko.

Możemy pomóc Ci w spełnieniu obowiązujących przepisów w zakresie pomiarów emisji dwutlenku węgla i jej weryfikacji w drodze niezależnej analizy. Wykonywana przez nas analiza archeometryczna dwutlenku węgla może przynieść Twojej firmie korzyści w postaci określenia ilości energii elektrycznej i cieplnej produkowanej wyłącznie z odnawialnych źródeł węglowych. Może to ograniczyć Twój ślad węglowy i poprawić wynik w zakresie uprawnień do emisji związków węgla. Przeprowadzana przez nas analiza może być wykorzystana przy realizacji planu zarządzania środowiskowego w zakresie monitorowania Twoich praktyk przemysłowych i raportów dotyczących corocznych emisji gazów cieplarnianych.

Znaczna część emisji dwutlenku węgla pochodzi ze spalania biogenicznego węgla (materiału biologicznego składającego się z węgla, wodoru i tlenu). Skutkuje to emisjami neutralnymi pod względem dwutlenku węgla, ponieważ węgiel jest generowany w cyklu naturalnym. Zgodnie z aktualnym Protokołem z Kioto oraz szeregiem programów emisji gazów cieplarnianych wykorzystanie biogenicznego węgla oraz produktów ubocznych jako paliwa alternatywnego można sklasyfikować jako ograniczenie emisji gazów cieplarnianych.

Poprzez rozróżnienie między dwutlenkiem węgla pochodzenia biogennego i kopalnego Twoja firma może określić liczbowo efektywne emisje gazów cieplarnianych i uprawnień do emisji niezbędnych do zrównoważenia śladu węglowego. Jeśli możesz zgłosić niższe emisje, możesz również odnieść korzyść z nadwyżki uprawnień, które można zaoferować na rynku.

Zespoły naszych specjalistów używają najnowocześniejszego sprzętu do pobierania próbek u klienta pod kątem emisji dwutlenku węgla i paliw mieszanych. Wykorzystanie metody datowania radiowęglowego eliminuje potrzebę pracochłonnego, kosztownego i niebezpiecznego przeprowadzania badań opierających się na pobieraniu próbek nieprzetworzonego paliwa czy też innych technik pomiarowych wymagających ciągłego monitorowania. Wyniki są analizowane w akredytowanym laboratorium posiadającym bogate doświadczenie w datowaniu metodą radiowęglową.

Popraw jakość zarządzania środowiskowego w swojej firmie już dziś. Skontaktuj się z zespołem naszych ekspertów zajmujących się środowiskiem, aby zastosować zrównoważone rozwiązania w swojej firmie.