Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

Kompleksowy zakres usług firmy SGS dla sektora morskiego, obejmujących analizy laboratoryjne i usługi w zakresie doradztwa, dostępne w każdym dużym porcie na świecie.

Dostawa drogą morską jest najważniejszym globalnym systemem transportowym. Drogą tą transportowane jest 90% towarów handlowych na świecie. Nasze usługi dla sektora morskiego pomagają klientom sprawniej nawigować w coraz bardziej skomplikowanym gąszczu przepisów dotyczących transportu morskiego. Oferta naszej firmy obejmuje rozmaite usługi terenowe, analizy laboratoryjne oraz usługi w zakresie doradztwa, dostępne w każdym dużym porcie na świecie.

Dlaczego warto wybrać usługi dla sektora morskiego oferowane przez firmę SGS?

Możemy pomóc naszym klientom:

 • Zachować zgodność z warunkami Ogólnego Zezwolenia dla Statków amerykańskiej Agencji Ochrony Środowiska EPA (ang. U.S. EPA Vessel General Permit) oraz Konwencji o Pracy na Morzu z 2006 r. (ang. Marine Labor Convention 2006).
 • Spełnić wymagania przepisów dotyczących emisji siarki.
 • Przestrzegać normy D2 Konwencji IMO o Wodach Balastowych z 2004 r. (ang. Ballast Water Convention 2004).
 • Potwierdzić, że statki spełniają wymagania dotyczące ochrony środowiska określone w zmienionych przepisach Załącznika IV do konwencji MARPOL.

Czołowy światowy dostawca usług dla sektora morskiego, mający ponad 140 lat doświadczenia

Jako światowy lider w dziedzinie certyfikacji, badań, weryfikacji i inspekcji oferujemy 140 lat doświadczenia w pracy w przemyśle morskim. Świadczymy szereg usług terenowych dla światowej floty. Stworzyliśmy i rozwinęliśmy urządzenie do pobierania próbek, umożliwiające spełnienie wymagań wprowadzanej normy D2 Konwencji IMO o Wodach Balastowych (ang. Ballast Water Convention).

Nasze usługi dla sektora morskiego to między innymi:

 • Pobieranie próbek i testowanie wód balastowych pod kątem zgodności z normą D-2 (w tym testowanie pod kątem wody zęzowej, szarej wody i czarnej wody)
 • Pobieranie próbek i testowanie wody skruberowej zgodnie z IMO MEPC.184(59)
 • Pobieranie próbek i testowanie wody pitnej zgodnie z wytycznymi WHO dotyczącymi warunków sanitarnych na statkach
 • Testowanie emisji do atmosfery
 • Testowanie zgodności z przepisami
 • Pomoc w interpretacji wymagań przepisów
 • Sprawdzanie wyposażenia, w tym butelek, lodówek, jak również dokumentacji
 • Pobieranie próbek na miejscu
 • Testowanie terenowe
 • Transport próbek do laboratoriów
 • Analiza próbek potwierdzających zgodność z przepisami
 • Raportowanie i zarządzanie danymi
 • Testowanie emisji z kominów na pokładzie statku
 • Inspekcja i testowanie jakości powietrza wewnętrznego (IAQ)
 • Zakresowe pomiary drgań i hałasu
 • Monitorowanie, testowanie i pobieranie próbek azbestu
 • Testowanie osadów stałego ładunku masowego zgodnie z wymaganiami MARPOL V
 • Usługi higieniczne i bezpieczeństwo żywności
 • Ilość paliwa i usługi jakościowe
 • Monitorowanie stanu smarów

Oferujemy również pobieranie próbek i testowanie systemów oczyszczania spalin, w tym takie usługi jak:

 • Audyt, zatwierdzenie i kalibracja systemu ciągłego monitoringu emisji (ang. Continuous Emission Monitoring System, w skrócie CEMS)
 • Zarządzanie danymi i interpretacja danych
 • Pomiar NOx, SO2, CO, CO2, tlen, NH3, pyłu i przepływu, zgodnie ze zmienionymi przepisami Załącznika IV IMO, CARB, US EPA i metodami EN
 • Testowanie przeprowadzane na pokładzie, monitorowanie i raportowanie obciążenia cząstkami stałymi, dystrybucji wielkości cząstek oraz analiza chemiczna cząstek przy wlocie i wylocie gazu EGCS
 • Przeprowadzane na pokładzie testowanie, monitorowanie i raportowanie poziomu dźwięku EGCS 
 • Przeprowadzana na pokładzie analiza próbek wody
 • Przeprowadzana na brzegu analiza próbek wody i oleju napędowego

Działamy w prawie każdym dużym porcie na świecie, pomagając klientom spełnić wymagania przepisów i norm oraz zapewnić bezpieczny transport. Wspólnie z klientami opracowujemy strategie umożliwiające pobieranie próbek i testowanie jak największej liczby parametrów na jednym postoju, przy wszystkich ważnych trasach.

Skontaktuj się z nami już dziś, aby porozmawiać o swoich wymaganiach dotyczących usług dla sektora morskiego.