Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

Aby pomóc firmom poradzić sobie z odpadami i zwiększyć bezpieczeństwo produktów, SGS proponuje bogatą ofertę usług środowiskowych oraz pobierania prób, które umożliwiają spełnienie wymogów prawnych.

Jeśli prowadzona przez Ciebie działalność wiąże się z obecnością odpadów, które można zaklasyfikować jako niebezpieczne, proponujemy nasze usługi, dzięki którym będziesz gospodarować odpadami w sposób skuteczny i zgodny z przepisami prawa. Usługi w zakresie postępowania z odpadami i bezpieczeństwa produktów obejmują pobieranie prób wody oraz monitoring osiadania składowisk.

Odpowiednie zarządzanie odpadami ma poważne znaczenie ekonomiczne. W tym celu niezbędne są wiarygodne i rzetelne informacje. Jako światowy lider badań laboratoryjnych, proponujemy pełną ofertę usług pobierania prób odpadów i monitoringu odpadów, które zabezpieczą środowisko i firmę przed niepotrzebnym ryzykiem. Możemy pomóc w zakresie monitoringu osiadania powierzchni składowisk, aby zapobiec zapadaniu się ziemi oraz aby skutecznie zarządzać składowiskiem i jego kompakcji.

Uniknij wysokich kar oraz złej reputacji, postępując z odpadami przemysłowymi w sposób jasny i bezpieczny dla środowiska. Skontaktuj się z naszymi akredytowanymi zespołami i zapytaj o usługi w zakresie bezpieczeństwa produktów i postępowania z odpadami.