Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

O wydarzeniu

Udział w konferencji jest bezpłatny. Chęć udziału prosimy zgłaszać on-line lub na adres: ewa.solarz@sgs.com do 24 kwietnia 2015 r. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc uczestnictwo w konferencji wymaga mailowego potwierdzenia przez organizatora.

Rozpoczęcie

28 kwi 2015, 12:00

Zakończenie

28 kwi 2015, 16:30

Lokalizacja wydarzenia

Poznań, Polska

Konferencja Model LBG w Praktyce. Działania Społeczne – Korzyści dla Firmy, Efekty dla Społeczeństwa

28 kwietnia 2015 r. odbędzie się w Poznaniu konferencja promująca Model LBG (London Benchmarking Group). SGS Polska, jako koordynator zarządzający siecią LBG w Polsce, przedstawi praktyczne zastosowanie modelu w zarządzaniu zaangażowaniem społecznym w firmie oraz zaprezentuje rozwój sieci LBG Poland. Partnerem konferencji jest VW Poznań, natomiast patronem medialnym As Biznesu.

Firmy coraz lepiej rozumieją swoją rolę społeczną i coraz odważniej angażują swoich interesariuszy w prowadzone działania CSR. Z drugiej strony, interesariusze oczekują od firm coraz większego i skuteczniejszego zaangażowania w rozwiązywanie ich problemów. To z kolei zmusza firmy i fundacje korporacyjne do bardziej świadomego zarządzania zaangażowaniem społecznym, tak by przynosiło ono zarówno korzyści firmie, jak i powodowało adekwatne do ponoszonych nakładów pozytywne efekty dla społeczeństwa. Coraz popularniejszym narzędziem do takiego właśnie świadomego tworzenia i zarządzania programami społecznymi firm jest Model LBG, który pomaga oceniać i raportować zaangażowanie społeczne przez pryzmat osiąganych efektów.

Celem Konferencji LBG będzie przedstawienie trendów i wyzwań związanych z zaangażowaniem społecznym i przedstawienie Modelu LBG jako skutecznego narzędzia wspierającego firmy i fundacje korporacyjne w świadomym zarządzaniu zaangażowaniem społecznym, a także zaprezentowanie doświadczeń członków Sieci LBG Poland związanych z wykorzystaniem Modelu LBG w ich organizacjach i wynikające z tego korzyści.

AGENDA

12:00 Powitanie

12:20 STRATEGICZNE ZAANGAŻOWANIE SPOŁECZNE FIRM - NOWE SPOJRZENIE

Sesja 1. 5 zasad działań społecznych firm na strategicznym poziomie -
przegląd praktyk światowych

13:05 MIERZENIE EFEKTYWNOŚCI PROGRAMÓW SPOŁECZNYCH
JAKO CIĄGŁE WYZWANIE

Sesja 2. Model LBG - fakty i mity, czyli jak go wykorzystać dla potrzeb firmy.
Prezentacja przykładów wykorzystania modelu LBG do różnych aspektów
zarządzania programami społecznymi

13:35 Przerwa kawowa

13:45 Sesja 3. Warsztat z uczestnikami, dyskusja

14:30 EWALUACJA DZIAŁAŃ SPOŁECZNYCH
DOŚWIADCZENIA CZŁONKÓW SIECI LBG POLAND

Sesja 4. Ewaluacja działań społecznych - przykłady dobrych praktyk

15:00 Pytania i odpowiedzi, dyskusja
Zakończenie części merytorycznej

15:15 Wycieczka po zakładzie VW Poznań

MIEJSCE: Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne Volkswagen Poznań
ul. Warszawska 349, Poznań

Serdecznie Zapraszamy!