Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

O wydarzeniu

Poznaj najważniejsze zagadnienia związane z wymaganiami prawnymi, obowiązkiem certyfikacji w łańcuchu dostaw biomasy i paliw z biomasy, spełnieniem kryteriów zrównoważonego rozwoju oraz ograniczenia emisji GHG dla biomasy w dyrektywie RED II.

Rozpoczęcie

05 sie 2021, 10:00

Zakończenie

05 sie 2021, 16:00

Lokalizacja wydarzenia

Online

Słonecznik na tle szklanej ściany z napisem energy

Cel szkolenia

 • Zapoznanie uczestników z krajowymi i unijnymi przepisami prawa (w tym dyrektywy RED II) w zakresie biomasy na cele energetyczne,
 • Omówienie wymagań związanych z poświadczaniem spełnienie kryteriów zrównoważonego rozwoju i ograniczenia emisji GHG dla biomasy i paliw z biomasy,
 • Omówienie obowiązku certyfikacji w łańcuchu dostaw biomasy i paliw z biomasy na cele energetyczne,
 • Omówienie wymagań dla prowadzenia bilansu masy, 
 • Omówienie wymagań i zakresów certyfikacji w uznanych systemach certyfikacyjnych (KZR INiG).
 • Proces certyfikacji podmiotów w łańcuchu dostaw biomasy i paliw z biomasy.

Program szkolenia

 • Krajowe i unijne wymagania prawne w obszarze biomasy na cele OZE,
 • Kryteria zrównoważonego rozwoju i ograniczenia emisji GHG dla biomasy w dyrektywie RED II,
 • Wymagania dla podmiotów w łańcuchu dostaw biomasy na cele OZE w świetle dyrektywy RED II,
 • System SNS a certyfikacja KZR,
 • Systemy certyfikacji biomasy – wymagania i zakresy,
 • Bilans biomasy,
 • Emisje GHG dla biomasy,
 • Certyfikacja podmiotów w łańcuchu dostaw biomasy na cele energetyczne,
 • Dyskusja.

Grupa docelowa

Osoby bezpośrednio i pośrednio związane z biomasą na cele energetyczne:

 • pełnomocnicy Systemów Należytej Staranności,
 • służby zakupowe biomasy,
 • dostawcy i wytwórcy biomasy na cele OZE,
 • importerzy biomasy,
 • podmioty handlujące biomasą,
 • wytwórcy energii i ciepła z biomasy,
 • osoby przygotowujące dokumentację poświadczającą pochodzenie biomasy,
 • osoby zajmujące się rozliczaniem dostaw biomasy.

Wykładowca 

Ilona Olsztyńska – auditor wiodący z wieloletnim doświadczeniem w zakresie certyfikacji i uwierzytelnianiu biomasy na cele energetyczne, certyfikacji w oparciu o międzynarodowy standard FSC®, certyfikacji zakładowej kontroli produkcji, certyfikacji systemów zarządzania jakością w oparciu o standard ISO 9001 i ISO 14001, certyfikacji kontroli pochodzenia drewna w oparciu o wymagania EUTR, brakarz II klasy.

Cena 

500,00 PLN +23% VAT – za osobę za udział w szkoleniu otwartym on-line.

Podana cena obejmuje: prowadzenie zajęć, materiały szkoleniowe, certyfikat.

RABATY:

 • 10% rabat dla Klientów certyfikowanych przez SGS Polska
 • 10% rabat dla 2 osób, 15% dla 3 osób oraz 20% dla 4 i więcej osób z jednej organizacji (od jednego płatnika)
 • 20% rabat dla przedstawiciela organizacji, której przedstawiciele brali udział w innym szkoleniu otwartym Akademii SGS w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

Powyższe rabaty nie sumują się.

Liczba miejsc ograniczona.

Zgłoszenia przyjmujemy do 1 sierpnia 2021 r.