Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

SGS oferuje usługi związane ze zmianą klimatu, pomocne w wymaganej prawem oraz dobrowolnej sprawozdawczości dotyczącej emisji gazów cieplarnianych. Skontaktuj się z nami już dziś, aby dowiedzieć się więcej.

Nasze usługi będą pomocne, niezależnie od tego, czy uczestniczą Państwo w systemie obrotu uprawnieniami do emisji CO2 w ramach UE (ETS), prowadzą Państwo przedsięwzięcie inwestycyjne zgodnie z Mechanizmem Czystego Rozwoju (CDM), czy po prostu chcą Państwo przekazywać raporty jednej z coraz liczniejszych dobrowolnych lub urzędowych inicjatyw. Nasz program utworzony pod kątem zmian klimatycznych pomoże Państwu w obrocie uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych. Sprzyjając standaryzacji procedur weryfikacyjnych, pozwoli on Państwu uczestniczyć w programach międzynarodowych.

Nasze usługi w dziedzinie zmian klimatu obejmują:

  • Ocenę, weryfikację i ciągły monitoring śladu węglowego
  • Oznakowanie emisji dwutlenku węgla
  • Weryfikację neutralności pod względem emisji związków węgla
  • Weryfikację zgodności przedsięwzięcia z mechanizmem czystego rozwoju
  • przepisy EU ETS
  • Weryfikację EU ETS dla branży lotniczej
  • ustawę UK Carbon Reduction Commitment
  • Działania dobrowolne i inne programy

Zapewniamy, iż zadbamy o kompletne, spójne i dokładne przedstawianie informacji dotyczących emisji gazów cieplarnianych i ograniczania emisji. Sprawdzamy przedsięwzięcia, aby zapewnić ich zgodność z obowiązującymi kryteriami selekcji. Nasza weryfikacja emisji określa zgodność z limitami i z dobrowolną sprawozdawczością. Zapewniamy również certyfikację ograniczenia emisji.

Mając biura w ponad 1 100 lokalizacjach w 140 krajach, na pewno jesteśmy blisko Państwa przedsięwzięcia. Prosimy o kontakt — chętnie odpowiemy na pytania dotyczące odpowiednich dla Państwa branży usług związanych ze zmianami klimatycznymi i zapewnimy przewagę konkurencyjną dla Państwa działań.

Kwestie zmian klimatycznych i zrównoważonego rozwoju odgrywają coraz ważniejszą rolę podczas planowania strategicznego. Podejmując działania w celu zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych, mogą Państwo skorzystać z naszej pomocy w zakresie wyboru najbardziej skutecznego rozwiązania.

Nasze zespoły ekspertów ds. zmian klimatycznych mają doświadczenie w każdym sektorze przemysłu i są dostępne na całym świecie. Proponujemy usługi laboratoryjne dostępne całą dobę, dzięki czemu szybko otrzymujemy wyniki testów, które potwierdzają skuteczność podejmowanych działań poprzez usługi certyfikacyjne i weryfikacyjne.

W celu uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy do kontaktu z nami.