Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

Ocena oddziaływania na środowisko i usługi w zakresie zarządzania pomogą zminimalizować negatywny wpływ na środowisko oraz poprawić reputację firmy oraz wydajność operacyjną.

Ocena oddziaływania na środowisko identyfikuje potencjalne zagrożenia oraz problemy w celu zmniejszenia negatywnego wpływu na otoczenie. Analiza scenariuszy zagrożenia i rozpoznanie przyszłych problemów w postaci oceny wpływu przedsięwzięcia na środowisko gwarantuje, że firma jest przygotowana merytorycznie i finansowo do rozwiązywania ewentualnych problemów w przyszłości. Ponadto nasza analiza ułatwi szybkie rozwiązanie istniejących problemów, takich jak źródła zanieczyszczeń. Oznacza to uniknięcie konieczności stosowania kosztownych środków naprawczych w przyszłości.

Zarządzanie danymi środowiskowymi jest niezbędnym elementem strategii zarządzania środowiskiem, która dotyczy każdego elementu Państwa działalności. Pomożemy Państwu zarządzać, przeanalizować i zinterpretować dane środowiskowe, dzięki czemu będzie możliwe zminimalizowanie potencjalnego ryzyka i zarządzaniem nim, a także poprawa właściwych warunków.

Nasi specjaliści ds. danych środowiskowych gwarantują, że zastosowany sposób zarządzania danymi spełnia światowe standardy i zapewnia dostęp do wszystkich informacji, które są Państwu potrzebne. Informacje dodatkowe.