Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

Zarządzanie projektem w odniesieniu do zgodności z przepisami obowiązującymi w Rosji oferowane przez firmę SGS – pomoc w osiągnięciu pełnej zgodności z przepisami Twojego projektu inwestycyjnego, szybko i oszczędnie.

Aby wdrożyć swój projekt inwestycyjny na rynku rosyjskim, należy spełnić szereg wymagań prawnych. W rezultacie tej złożoności osiągnięcie zgodności dokumentacji projektowej i sprzętu może być procesem czasochłonnym i kosztownym.

Nasze zarządzanie projektem zgodności z przepisami pomoże w skompletowaniu i złożeniu odpowiednich wymaganych dokumentów w celu zapewnienia, że projekt uzyska pełną zgodność z przepisami, szybko i oszczędnie.

Dlaczego warto wybrać świadczone przez firmę SGS usługi zarządzania projektem zgodności z przepisami?

Możemy pomóc klientom:

 • zredukować niepotrzebną dokumentację i koszty, dzięki ustaleniu minimalnych wymagań prawnych potrzebnych do uzyskania zgodności projektu z przepisami;
 • przygotować harmonogram projektu, włącznie z realnymi ramami czasowymi potrzebnymi do uzyskania wszystkich pozwoleń i certyfikatów;
 • zminimalizować ilość pozwoleń, certyfikatów i innych aprobat potrzebnych w ramach projektu inwestycyjnego;
 • skompletować i złożyć na czas odpowiednie wymagane dokumenty;
 • w odpowiednim czasie zakupić sprzęt wymagany przez projekt, zgodny z parametrami technicznymi.

Zasoby, wiedza specjalistyczna i doświadczenie wymagane do efektywnego i zgodnego z przepisami zarządzania projektem w Rosji

Jako światowy lider w zakresie certyfikacji dysponujemy niezrównanym doświadczeniem w zakresie wymagań zgodności z przepisami obowiązującymi w Rosji. Jako jednostka certyfikująca akredytowana przez Rosaccreditation (Federalną Służbę Akredytacji Federacji Rosyjskiej) możemy zaoferować zasoby i wiedzę fachową, które są niezbędne do uzyskania pozwoleń umożliwiających wejście na rynki rosyjskie.

Oferujemy:

 • Specjalistyczną wiedzę w zakresie norm międzynarodowych i rosyjskich – możemy pomóc szybko i skutecznie uzyskać zgodność z obydwoma systemami.
 • Wyjątkowy, globalny zasięg i oddziały we wszystkich większych państwach – możemy zarządzać złożonymi projektami, w które zaangażowanych jest wiele stron i krajów, zapewniając Tobie, Twoim klientom, partnerom i dostawcom usługi na szczeblu lokalnym, w lokalnym języku, na całym świecie.
 • Specjalistyczne doradztwo w zakresie zgodności z przepisami i zarządzaniem projektem – możemy pomóc uniknąć potencjalnych opóźnień, przyspieszyć proces certyfikacji w Rosji i zoptymalizować ponoszone koszty.
 • Aktualną wiedzę w zakresie rosyjskich wymagań, przepisów i procedur – zapewniamy zgodność z najnowszymi zmianami w przepisach.
 • Światową renomę rzetelnej, transparentnej i bezstronnej firmy – dlatego właśnie jesteśmy najczęściej wybierani przez klientów na całym świecie, którzy potrzebują wiarygodnej akredytowanej jednostki certyfikującej do uzyskania zgodności z przepisami i zarządzania projektem.

Nasze zarządzanie projektem z zachowaniem zgodności z przepisami obejmuje:

 • konsultacje i doradztwo,
 • ocenę potrzeb w dziedzinie zgodności metrologicznej,
 • audyty, weryfikację projektu, inspekcje i badania produktów, 
 • wydawanie certyfikatów i pomoc w uzyskaniu pozwoleń.

Skontaktuj się z nami już dziś, by dowiedzieć się, w jaki sposób zarządzanie projektem w odniesieniu do zgodności z przepisami może pomóc Ci osiągnąć pełną zgodność z przepisami Twojego projektu inwestycyjnego, na ile to możliwe szybko i oszczędnie.