Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

Oferowana przez SGS certyfikacja opakowań i materiałów opakowaniowych według standardu BRC Global Standard for Packaging and Packaging Materials - potwierdzenie zgodności w zakresie zarządzania zagrożeniami i ryzykiem, higieną, bezpieczeństwem produktu oraz systemami jakości.

Uzyskując certyfikat zgodności z tą normą, każda organizacja biorąca udział w produkcji wszelkiego rodzaju opakowań i materiałów opakowaniowych może wykazać swoje zaangażowanie na rzecz wytwarzania bezpiecznych, funkcjonalnych, zgodnych z przepisami produktów. Klienci często wymagają certyfikacji w ramach procedur zatwierdzania dostawców.

Nasza firma uzyskała zatwierdzenie BRC do oferowania certyfikacji na zgodność z globalną normą BRC Global Standard for Packaging and Packaging Materials. Nasza sieć o ogólnoświatowym zasięgu umożliwia oferowanie tej usługi w każdym miejscu, w którym działa firma klienta (lub jej dostawcy) oraz na każdym etapie międzynarodowego łańcucha dostaw. Co istotne, korzystamy z pomocy audytorów posługujących się miejscowym językiem i znających lokalną kulturę, dzięki czemu możemy zapewnić przestrzeganie dobrych praktyk w zakresie zarządzania bezpieczeństwem.

Korzyści płynące z certyfikacji

Uzyskanie certyfikacji pomaga spełnić oczekiwania klientów poprzez wykazanie, że firma posiada wdrożone plany, programy i systemy, których wymaga standard:

  • System analizy zagrożeń i oceny ryzyka służący do zarządzania ryzykiem na każdym etapie
  • Zobowiązanie kierownictwa wyższego szczebla do zapewnienia zasobów koniecznych do spełnienia wymagań normy
  • System zarządzania jakością szczegółowo określający politykę organizacyjną oraz w zakresie zarządzania, niezbędne do stworzenia ram prowadzących do spełnienia wymagań standardu
  • Szereg programów wstępnych obejmujących podstawowe warunki środowiskowe oraz operacyjne niezbędne do produkcji bezpiecznych, higienicznych opakowań oraz nadzorujących zagrożenia ujęte w dobrych praktykach produkcyjnych i higienicznych

Dlaczego warto wybrać certyfikację na zgodność z normą BRC Global Standard for Packaging and Packaging Materials?

Standard BRC jest uznawany przez Globalną Inicjatywę ds. Bezpieczeństwa Żywności (GFSI), organizację której celem jest ujednolicenie międzynarodowych standardów mających wpływ na bezpieczeństwo żywności, działającą przy wsparciu międzynarodowych sieci handlowych oraz producentów żywności i opakowań. Uznanie normy przez GFSI oznacza możliwość wykorzystania normy BRC dotyczącej materiałów opakowaniowych do żywności do spełnienia wymagań stawianych przez głównych graczy w ramach jednego, uznawanego na arenie międzynarodowej systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności.

Skontaktuj się z SGS już dziś, aby dowiedzieć się, jak możemy pomóc Twojej firmie uzyskać certyfikat na zgodność ze standardem BRC Food Packaging and Packaging Materials.