Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

Usługi certyfikacji Excipact z oferty SGS - zapewnienie bezpieczeństwa pacjentów dzięki jakości dostawców.

Certyfikacja rozczynników farmaceutycznych w ramach akredytacji Excipact™ to dobrowolny, międzynarodowy schemat prowadzonej przez niezależne podmioty certyfikacji producentów, dostawców i dystrybutorów rozczynników farmaceutycznych na całym świecie.

Certyfikacja Excipact pozwala wykazać, że operacje przedsiębiorstwa spełniają minimalne wymagania standardów Good Manufacturing Practice (GMP) i/lub Good Distribution Practice (GDP) dotyczące rozczynników. Pozwala ona także zweryfikować zgodność innych podmiotów w łańcuchu dostaw, redukując konieczność duplikowania audytów, a tym samym sprzyjając oszczędności czasu i pieniędzy. Choć ta certyfikacja jest akceptowana przez wszystkie najważniejsze władze na całym świecie - Unię Europejską (UE), Food and Drug Administration (FDA) w USA i Medicines and Healthcare products Regulatory Authority (MHRA) w Wielkiej Brytanii - nie może ona stanowić substytutu inspekcji ustawowych, jeśli są wymagane.

Nasi doświadczeni audytorzy działający w sieci o zasięgu ogólnoświatowym mogą przeprowadzić ocenę zgodności operacji w przedsiębiorstwie ze standardem, a w przypadku pomyślnego wyniku przyznać certyfikat Excipact, co przełoży się na:

  • Bezpieczniejszy, bardziej niezawodny i transparentny łańcuch dostaw farmaceutycznych
  • Oszczędności poprzez redukcję kosztów audytu dla klienta i dostawcy, ale bez obniżania jakości

Dyrektywa zapobiegająca obrotowi sfałszowanymi produktami leczniczymi w Europie narzuca na posiadaczy świadectw rejestracji (MAH) wymaganie oceny praktyk GMP używanych podczas produkcji i praktyk GDP używanych w dystrybucji rozczynników przez inne firmy. Organizacje, które uzyskały certyfikat Excipact mogą udostępnić swoim klientom raport z audytu, a także dane z dowolnych działań w zakresie nadzoru, aby zrealizować to wymaganie. W USA istnieję podobne wymagania nakładane przez FDA.

Skontaktuj się z lokalnym oddziałem SGS już dzisiaj, aby dowiedzieć się w jaki sposób nasze usługi certyfikacji mogą pomóc Twojej firmie.