Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

Standard ISO 15378 Materiały na opakowania bezpośrednie produktów leczniczych został opracowany przez interesariuszy z sektora farmaceutycznego w celu udostępnienia systemu zarządzania jakością dla dostawców materiałów przeznaczonych na opakowania dla produktów leczniczych.

Uzyskanie certyfikatu dla swoich operacji w zakresie standardu ISO 15378 obniża ryzyko, w szczególności zanieczyszczenia, pomyłek i błędów. Ponadto pozwala zapewnić swoich klientów o zgodności systemu zarządzania jakością z wymaganiami standardu.

SGS oferuje niezawodną, niezależną certyfikację w zakresie standardu ISO 15378 dla operacji produkcji z użyciem materiałów na opakowania wyrobów farmaceutycznych. Podczas audytu przed certyfikacją analizujemy działanie klienta, identyfikując mocne punkty i określając obszary, w których są niezbędne ulepszenia. 

SGS jest globalnie uznanym liderem certyfikacji na potrzeby sektora farmaceutycznego. Działający w sieci o zasięgu ogólnoświatowym audytorzy SGS znają procesy produkcyjne naszych klientów oraz potrafią precyzyjnie zinterpretować znaczenie wszystkich aspektów standardu. Standard ISO 15378:2006 obejmuje szereg istotnych wytycznych dotyczących systemów zarządzania jakością przeznaczonych dla bezpośrednich producentów szkła, tworzyw sztucznych, gumy, aluminium i innych materiałów używanych jako opakowania produktów leczniczych, w tym:

  • zgodność z wymogami prawnymi;
  • identyfikację, ograniczenie i kontrolę ryzyka, w tym związanego z zanieczyszczeniem i błędami produkcji;
  • zwiększoną efektywność działań przedsiębiorstwa, także w aspekcie finansowym.

Zapraszamy do partnerskiej współpracy z SGS, aby zademonstrować możliwość zapewnienia doskonałych jakościowo materiałów na opakowania dla branży farmaceutycznej oraz poprawienia bezpieczeństwa pacjentów. Skontaktuj się z nami jeszcze dzisiaj, aby dowiedzieć się więcej o certyfikacji w zakresie standardu ISO 15378 Materiały na opakowania bezpośrednie produktów leczniczych.