Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

Jako jedna z najszybciej rozwijających się nauk, biofarmaceutyka oferuje wyjątkowe możliwości dla badaczy i przedsiębiorców.

W ramach wsparcia tego dynamicznego rozwoju w SGS opracowano szereg usług bazujących na naszym wieloletnim doświadczeniu w zakresie testów biofarmaceutycznych, badań klinicznych oraz kontroli i audytów dotyczących jakości i bezpieczeństwa.

SGS jest pionierem w określaniu właściwości fizykochemicznych z użyciem zaawansowanej spektrometrii masowej i dawniejszych technik w badaniach nad strukturą pierwszorzędową i strukturami wysokich rzędów (gliko)protein. Nasze usługi testów biologicznych i biopodobieństwa podlegają nieustannemu unowocześnianiu, aby pomagać firmom w szybkim i bezpiecznym przechodzeniu przez badania kliniczne i w maksymalnie szybkim wprowadzaniu produktów na rynek. Nasi specjaliści w zakresie biofarmaceutyki mają odpowiednią wiedzę, aby zająć się badaniem bezpieczeństwa i skuteczności biofarmaceutyków, takich jak leki oparte na białkach i peptydach rekombinowanych, przeciwciałach monoklonalnych lub kwasach nukleinowych, w badaniach laboratoryjnych, oznaczaniu, testach z zakresu kontroli jakości oraz próbach klinicznych.

Nasi eksperci są zawsze gotowi pomóc Państwu w opracowaniu sposobu, w jaki należałoby dostosować program badań do Państwa potrzeb oraz do omówienia stosowanych przez nas technik. Służą oni także doradztwem w zakresie biotechnologii w ramach pomocy w opracowywaniu, walidowaniu i doskonaleniu metod oraz poprawianiu efektywności procesów badawczo-rozwojowych i produkcyjnych.