Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

Na Państwa zlecenie naukowcy z SGS mogą opracować testy in-vitro, takie jak CACO2 oraz wykonać modele przepuszczalności skóry. Mamy również możliwość przeprowadzania we własnych laboratoriach cytometrii przepływowej.

Nasi eksperci mają bogate doświadczenie zarówno we wdrażaniu testów dla klientów, jak i opracowywaniu ich metodą De Novo. Nasze laboratoria we Francji i Belgii posiadają certyfikaty GLP. Lokalne agencje przeprowadzają w nich rutynowe audyty, które wykazały, że nasze laboratoria stale spełniają najwyższe standardy GLP. W laboratoriach tych oferujemy wsparcie w zakresie bioanalizy dla około 100 badań przedklinicznych w roku.

Nasze usługi w zakresie analiz in-vitro oraz biotestów komórkowych obejmują:

 • Modele zawierające:
  • Monowarstwy: Pozyskiwanie fibroblastów lub keratinocytów na indywidualne zlecenie
  • Linie komórek ludzkich i zwierzęcych (L929, Vero, IMR-90, MRC-5, CHO, HL-60, itp.)
  • Trójwymiarowy model skóry (naskórek – całkowita grubość)
  • Trójwymiarowy nabłonek przedni rogówki
  • Trójwymiarowy model ludzkiego nabłonka płuc
  • CACO-2 (model ludzkiego jelita cienkiego)
  • Wyizolowane komórki ludzkiej krwi (krwinki jednojądrzaste krwi obwodowej, limfocyty, monocyty itp.)

  • Rodzaje badań
   • Funkcje barierowe i metaboliczne in vivo
   • Wchłanianie przezskórne i metabolizm, podrażnienie skóry, uczulanie, testy korozyjności, fototoksyczność, gojenie ran
   • Przewidywanie potencjalnego podrażnienia oczu przez substancje chemiczne (alternatywa dla testu Draize in vivo)
   • Wchłanianie i metabolizm jelitowy
   • Cytotoksyczność urządzenia medycznego
   • Przenikalność substancji lekowych
   • Toksyczność substancji API lub pomocniczych
   • Testy API wiązania się do receptora
   • Gojenie ran
   • Efekt fizjologiczny w hodowli komórek  
   • Synteza i uwalnianie biomarkerów
   • Testy biologiczne neutralizacji przeciwciał
   • Produkcja cytokiny
   • Fagocytoza/ Opsonizacja
   • Badanie aktywności enzymów wewnątrzkomórkowych (COX, MPO itp.)
   • Badanie transdukcji sygnałów (STAT-1, p38 MAPK,P44, AKT/PKB, itp.)
   • Rodzaje badań aktywacji i toksyczności komórek układu immunologicznego:
    • Biomarkery (aktywacja i sygnalizacja receptorów komórkowych)
    • Fagocytoza neutrofilów/ makrofagów
    • Opsonizacja
    • Fototoksyczność
    • Cytometria przepływowa: BD FACSCanto II (badania immunofenotypowe/ immonotoksykologiczne)
    • Immunogenność szczepionek
    • Odpowiedź odpornościowa komórkowa