Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

Analizy substancji degradujących i zanieczyszczeń powiązanych z produktem w ofercie SGS – kluczowe analizy zanieczyszczeń powiązanych z produktem w produktach biofarmaceutycznych.

Identyfikacja i oznaczanie zanieczyszczeń i substancji degradujących w produktach biofarmaceutycznych ma kluczowe znaczenie w procesie opracowywania biofarmaceutyków. Oferujemy usługi analityczne w zakresie oznaczania zanieczyszczeń i substancji degradujących w produktach biotechnologicznych i biologicznych z użyciem technik łączonych.

Dlaczego warto wybrać usługi analiz zanieczyszczeń powiązanych z produktem w produktach biofarmaceutycznych z oferty SGS?

Możemy pomóc:

  • Oznaczać zanieczyszczenia i substancje degradujące w produktach biotechnologicznych i biologicznych
  • Analizować zmodyfikowane formy produktów biotechnologicznych i biologicznych
  • Analizować obcięte formy produktów biotechnologicznych i biologicznych
  • Analizować agregaty produktów

Sprawdzone usługi analiz zanieczyszczeń powiązanych z produktem w produktach biofarmaceutycznych w ofercie wiodącego dostawcy

Jako światowy lider w usługach analiz zanieczyszczeń powiązanych z produktem oferujemy doświadczenie, szeroką wiedzę techniczną i znajomość przepisów oraz wyjątkową sieć o zasięgu ogólnoświatowym, których potrzebujesz.

Oferujemy bogaty zestaw technik, w tym:

  • Analizy modyfikacji potranslacyjnych oparte na spektrometrii masowej i strategiach mapowania peptydów
  • Analizy glikozylacji za pomocą spektrometrii masowej
  • Chromatografię cieczową
  • Ogniskowanie izoelektryczne (IEF) i kapilarne ogniskowanie izoelektryczne (cIEF)
  • Ultrawirówki analityczne (AUC)
  • Chromatografię wykluczenia przestrzennego z detekcją MALS (SEC-MALS)

Skontaktuj się z nami już dziś, aby omówić zastosowanie naszych analiz zanieczyszczeń powiązanych z produktem do swoich produktów biofarmaceutycznych.