Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

Dzięki ponad 25-letnim doświadczeniom działający w SGS pion usług w zakresie nauk biologicznych oferuje badania kliniczne procesów ADME (absorbcja, dystrybucja, metabolizm i wydalanie) oraz ich pełną analizę ze znakowaniem izotopowym.

SGS jest idealnym partnerem w zakresie profilowania metabolitów i badań rozkładu masy ze względu na następujące zintegrowane możliwości:

  • prowadzenie analiz i badań klinicznych we współpracy z należącym do SGS ośrodkiem badań fazy I w Belgii;
  • wyznaczanie bilansu masy w badaniach na pacjentach, od 6 do 8 w ciągu roku;
  • badania metabolizmu leków u ludzi z zastosowaniem zaawansowanej spektrometrii mas LC-MS/MS i innych technologii (QTrap, QTof, TopCount);
  • oznaczanie radioizotopu węgla z użyciem cieczowych liczników scyntylacyjnych i spalania próbek (badania rozkładu masy);
  • określanie wiązania białek;
  • profilowanie metabolitów z użyciem chromatografii HPLC z detektorem radioizotopów on-line i spektrometrii mas;
  • analizy nieoznakowanych leków z użyciem spektrometrii LC-MS/MS.

Mikrodawkowanie

SGS przeprowadza badania z zastosowaniem mikrodawkowania w swoich ośrodkach klinicznych, a w zakresie części analitycznej współpracuje z wybranym partnerem, który udostępnia wysokoczułą technologię analityczną (akceleratorowa spektrometria mas) wymaganą do pomiaru radioaktywności w próbkach biologicznych pobranych w trakcie badań klinicznych.