Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

Usługi badań wirusologicznych w ofercie SGS – potwierdzenie czystości leków od zanieczyszczeń zakaźnymi wirusami na podstawie dokładnych testów opartych na hodowli komórkowej.

Każdy producent biofarmaceutyków wytwarzanych z linii komórkowych pochodzenia ludzkiego lub zwierzęcego jest zobowiązany do badań swojego produktu w procesie produkcji na obecność wirusów zakaźnych. W ramach naszych usług badań wirusologicznych udostępniamy zwalidowane testy in vitro na obecność obcych wirusów i retrowirusów, które pozwolą spełnić amerykańskie i europejskie wytyczne branżowe.

Dlaczego warto wybrać usługi badań wirusologicznych z oferty SGS?

Nasze usługi badań wirusologicznych obejmują testy na obecność wirusów obcych i retrowirusów oraz testy oparte na hodowli komórek w środowisku in vitro. Możemy pomóc:

  • Uzyskać dostęp do efektywnych badań wirusologicznych na potrzeby oznaczania banków komórek lub oznaczania produktów wytwarzanych z linii komórkowych, w tym pochodzenia ludzkiego i od gryzoni. Udostępniamy także badania na potrzeby partii produkcyjnych, prób klinicznych i wprowadzenia produktów na rynek
  • Wykrywać wirusy pochodzące z produktów zwierzęcych (na przykład od świni lub bydła)
  • Prowadzić badania przesiewowe wektorów wirusowych/szczepionek na obecność zakaźnych zanieczyszczeń

Badania wirusologiczne światowej klasy w ofercie wiodącego dostawcy

Jako światowy lider badań wirusologicznych oferujemy doświadczenie, szeroką wiedzę techniczną i znajomość przepisów oraz wyjątkową sieć o zasięgu ogólnoświatowym, których potrzebujesz. Dzięki temu możemy projektować złożone i niestandardowe testy spełniające wymagania dla konkretnych produktów.

Testy in vitro

Oferujemy 14- i 28-dniowe testy in vitro z użyciem dostosowanych kombinacji linii komórkowych, takich jak MRC-5, Vero, CHO-K1, HeLa, HEK293, komórek myszy itp., na potrzeby oznaczania produktów wytwarzanych z linii komórkowych pochodzących od ludzi lub od gryzoni.

Dostępne są także linie wskaźnikowe odpowiednie do użycia w badaniach innych produktów lub do rozszerzenia zakresu organizmów gospodarza w panelu wskaźników. 

Testy na obecność retrowirusów

Oferujemy szereg metod oznaczania zakaźności, w tym:

  • Testy XC wykrywające zakaźnego, ekotropowego wirusa białaczki myszy (MLV)
  • Testy S+L- wykorzystujące linie komórkowe kota lub norki do wykrywania amfotropowych lub ksenotropowych wirusów MLV
  • Komórki myszy Mus dunni z punktem końcowym immunofluorescencji lub punktem końcowym komórki PG4 do celów wykrywania wirusów eko-, amfo- i ksenotropowych oraz wirusów MCF (Mink Cell Focus Forming)

W przypadku retrowirusów nie pochodzących od myszy oferujemy badania zakaźności z użyciem odpowiednich komórek wskaźnikowych (wybranych w oparciu o ich podatność na różne typy retrowirusów).

Dysponujemy również zwalidowanymi testami zakaźności retrowirusów pozwalającymi wykrywać eko-, amfo- i ksenotropowe wirusy myszy oraz wirusy MCF (Mink Cell Focus Forming), a także testami z hodowlą równoległą w celu amplifikacji wirusów z tropizmem do komórek ludzkich.

Skontaktuj się z nami już dziś, aby dowiedzieć się więcej o naszych usługach w zakresie badań wirusologicznych.