Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

Walidacja czystości w produkcji farmaceutycznej w ofercie SGS – walidacja leków małocząsteczkowych, peptydów, protein i detergentów oraz identyfikacja zanieczyszczeń.

W środowisku farmaceutycznym fundamentalne znaczenie ma regularne czyszczenie, konserwowanie i sterylizowanie sprzętu oraz przyborów w celu zapobieżenia wadliwemu działaniu lub zanieczyszczeniu produkowanych leków. Nasze usługi walidacji czystości w produkcji farmaceutycznej obejmują analizy emisji związków węgla oraz badania całkowitej zawartości węgla organicznego (TOC) – oferujemy szybki, dokładny i niedrogi protokół badań przesiewowych na potrzeby walidacji leków małocząsteczkowych, peptydów, białek i detergentów.

Dlaczego warto wybrać usługi walidacji czystości w produkcji farmaceutycznej z oferty SGS?

Możemy pomóc:

  • Walidować leki małocząsteczkowe, peptydy, białka i detergenty.
  • Ratować drogie partie produkcyjne dzięki błyskawicznej detekcji zanieczyszczeń
  • Identyfikować i oznaczać poziom zanieczyszczeń z zastosowaniem zaawansowanego sprzętu do chromatografii i spektrometrii masowej
  • Spełnić wymagania przepisów, na przykład punktu 211.67 Rozdziału 21 kodeksu CFR (Code of Federal Regulations)

Sprawdzone usługi walidacji czystości w produkcji farmaceutycznej w ofercie czołowego dostawcy

Jako światowy lider w usługach walidacji czystości w produkcji farmaceutycznej oraz analiz całkowitej zawartości węgla organicznego (TOC) oferujemy doświadczenie, szeroką wiedzę techniczną i znajomość przepisów oraz wyjątkową sieć o zasięgu ogólnoświatowym, których potrzebujesz.

Analizy TOC mogą być wykonywane z użyciem wszystkich metod próbkowania, takich jak wymazy, ścieranie, płukanie i zanurzanie oraz w razie potrzeby przeprowadzane w pełni w ramach protokołów dobrych praktyk laboratoryjnych (GLP). Analizy TOC mogą być także wykorzystywane w połączeniu z procedurami czyszczenia lokalnego (Cleaning in Place – CIP) i czyszczenia zewnętrznego (Cleaning Out of Place – COP).

Nasz analizator całkowitej zawartości węgla organicznego firmy Shimadzu oferuje następujące opcje pomiaru:

  • Całkowita zawartość węgla (Total Carbon – TC) z zakresem pomiaru od 0 do 3000 mg/l
  • Zawartość węgla nieorganicznego (Inorganic Carbon – IC) z zakresem pomiarowym od 0 do 2500 mg/l
  • Badanie całkowitej zawartości węgla organicznego (TOC)
  • Niewypłukiwalny węgiel organiczny (Non-Purgable Organic Carbon – NPOC)

Wszystkie metody cechuje krótki czas analizy, a wymagane objętości próbek to zwykle od 350 do 20400 µl.

Skontaktuj się z nami już dziś, aby dowiedzieć się więcej o naszych usługach walidacji czystości w produkcji farmaceutycznej.