Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

Analiza masy cząsteczkowej w ofercie SGS - zaawansowane techniki pomocne w ocenie masy cząsteczkowej

Dla wszystkich klas związków złożonych, od małych molekuł organicznych po całe glikoproteiny, dokładna masa cząsteczkowa stanowi kluczową charakterystykę do celów identyfikacji. Nasze techniki analizy masy cząsteczkowej obejmują spektrometrię masową (MS), która oferuje dokładność pomiaru w szerokim zakresie przy minimalnym, często poniżej pikomola, zużyciu próbki. Ponadto każda różnica między masą teoretyczną i zmierzoną może być wskaźnikiem potencjalnych modyfikacji.

Dlaczego warto wybrać usługi analizy masy cząsteczkowej z oferty SGS?

Możemy pomóc klientom:

  • Uzyskać pomiary masy cząsteczkowej cząsteczek z szerokiego zakresu - od małych do całych protein i glikoprotein
  • Uzyskać dokładne pomiary masy, często z czterema lub pięcioma miejscami dziesiętnymi, pomocne w określeniu składu pierwiastkowego związku chemicznego
  • Wdrażać wytyczne ICH Q6B (Międzynarodowa konferencja ds. harmonizacji wymagań technicznych w zakresie rejestracji farmaceutyków stosowanych u ludzi) dotyczące sporządzania charakterystyk i potwierdzania pochodzenia biofarmaceutyków na potrzeby nowych zastosowań marketingowych

Oferowane przez wiodącego usługodawcę usługi analizy masy cząsteczkowej, na których można polegać

Jako światowy lider analiz masy cząsteczkowej oferujemy doświadczenie, szeroką wiedzę techniczną i znajomość przepisów oraz wyjątkową sieć o zasięgu ogólnoświatowym, której potrzebujesz.

Dysponujemy bogatym zestawem instrumentów do spektrometrii masowej, co pozwala nam wybierać najbardziej odpowiednią technikę jonizacji dla danego związku chemicznego, w tym:

  • Spektrometrię masową z desorpcją laserową i jonizacją wspomaganą matrycą (MALDI-MS)
  • Spektrometrię masową z bombardowaniem szybkimi atomami (Fast Atom Bombardment Mass Spectrometry - FAB-MS)
  • Spektrometrię masową z elektrorozpylaniem (Electrospray Ionization Mass Spectrometry - ES-MS)
  • Chromatografię cieczową ze spektrometrią masową (LC-MS) dla mieszanin złożonych.

Ponadto, jako alternatywne techniki szacowania masy cząsteczkowej dostępne są także chromatografia wykluczenia przestrzennego (SEC) oraz elektroforeza w żelu poliakrylamidowym w obecności SDS (Sodium Dodecyl Sulfate Polyacrylamide Gel Electrophoresis - SDS-PAGE).

Skontaktuj się z nami już dziś, aby dowiedzieć się więcej o naszych analizach masy cząsteczkowej.