Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

Usługi z zakresu proteomiki w ofercie SGS - uzyskaj efektywną ekspresję genów na poziomie białek dzięki analizom proteomicznym.

Proteomika to badanie ekspresji genów na poziomie białek. Ekspresja genów i tym samym zawartość białek komórkowych może się różnić zarówno ilościowo, jak i jakościowo, zależnie od reżimów obróbki i/lub warunków stresu. Oferujemy efektywne analizy proteomiczne na potrzeby badania ekspresji genów na poziomie białek.

Dlaczego warto wybrać analizy proteomiczne z oferty SGS?

Nasze usługi z zakresu proteomiki są pomocne w następujących obszarach zastosowań:

  • Identyfikacja białek i modyfikacji białek, takich jak fosforylacje, mutacje i glikozylacje
  • Detekcja niskich poziomów peptydów obecnych w mieszaninie
  • Prowadzenie analiz profilu zanieczyszczeń dla białek rekombinowanych z detekcją obecności niewielkich poziomów białek domieszkowych, takich jak białka komórek gospodarza
  • Wdrożenie wytycznych ICH Q6B (Międzynarodowa konferencja ds. harmonizacji wymagań technicznych w zakresie rejestracji farmaceutyków stosowanych u ludzi) dotyczących sporządzania charakterystyk i potwierdzania pochodzenia biofarmaceutyków na potrzeby nowych zastosowań marketingowych

Oferowane przez wiodącego usługodawcę analizy proteomiczne, na których można polegać

Jako światowy lider w usługach z zakresu proteomiki oferujemy doświadczenie, szeroką wiedzę techniczną i znajomość przepisów oraz wyjątkową sieć o zasięgu ogólnoświatowym, której potrzebujesz.

Nasza strategia usług z zakresu proteomiki obejmuje następujące metody:

  • Elektroforeza na żelu poliakrylamidowym w obecności dodecylosiarczanu sodu (SDS-PAGE) w celu separacji i wizualizacji zawartości białek
  • Wysokosprawna chromatografia cieczowa w odwróconym układzie faz (RP-HPLC) w celu separacji i wizualizacji zawartości białek
  • Tandemowa spektrometria masowa z elektrorozpylaniem (ES-MS/MS) w celu sekwencjonowania peptydów wyprodukowanych przez roztwarzanie białek
  • Nanochromatografia cieczowa z tandemową spektrometrią masową (LC-MS/MS) w celu sekwencjonowania peptydów wyprodukowanych przez roztwarzanie białek
  • Przeszukiwanie bazy danych sekwencji białek w celu identyfikacji białek w próbce

Nasza strategia usług obejmuje także inne zastosowania. Na przykład na podstawie sekwencjonowania przy użyciu spektrometrii ES-MS/MS i przeszukiwania bazy danych można wykryć niskie poziomy peptydu obecnego w mieszaninie. W rezultacie tej techniki można użyć w ramach analizy profilu zanieczyszczeń dla białek rekombinowanych z detekcją obecności niewielkich poziomów białek domieszkowych, takich jak białka komórek gospodarza.

Skontaktuj się z nami już dziś, aby dowiedzieć się więcej o naszych usługach z zakresu proteomiki.