Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

Witamy w naszej bazie danych (bio)analitycznych. Zachęcamy do zapoznania się z szeroką gamą metod analitycznych oferowanych przez firmę SGS oraz skalą naszego doświadczenia w dziedzinie (bio)analityki. Dwudziestoletnie doświadczenie pozwoliło nam rozwinąć metody analizy laboratoryjnej zgodne z GMP/GLP, służące do badania małych i dużych cząsteczek, w tym bioanalizę, bezpieczeństwo biologiczne, charakterystykę biologiczną oraz próby stabilności.

Nasze metody biologiczne są zgodne z wytycznymi ICH Q6B. Możemy także zaoferować pełny pakiet charakterystyki białek.

Badania bioanalityczne prowadzimy w obiektach spełniających wymogi GLP, stosując zatwierdzone metody odpowiednie do danego celu. Metody te mogą być wykorzystywane w różnych rodzajach badań, od poziomu eksploracyjnego po regulacyjny, zgodnie z wytycznymi EMA (lipiec 2011 r.), FDA (maj 2001 r.) i Crystal City Conference (maj 2006 r.). Kryteria zatwierdzania są zgodne z odpowiednimi wytycznymi lokalnymi i międzynarodowymi. Wszystkie zatwierdzenia są dostosowane do konkretnych wymagań programu. Niektóre z tych metod wymagają ponownego zatwierdzenia w celu zachowania zgodności z obecnie obowiązującymi przepisami.

Poniżej można przeszukać naszą bazę danych dotyczącą metod analitycznych (w języku angielskim).