Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

Nasza specjalistyczna wiedza w dziedzinie górnictwa sprawia, że jesteśmy czołowym podmiotem w branży. Jesteśmy gotowi do świadczenia usług na całym świecie.

Usługi firmy SGS w sektorze górnictwa i minerałów: Zapewniają Ci konkurencyjną przewagę.

W świecie globalizacji, postępu technicznego, rosnącego poziomu regulacji prawnych oraz zmienności rynków, wydobycie i górnictwo stają przed coraz bardziej złożonymi wyzwaniami.

Aby pomóc w zmaganiach z tymi wyzwaniami, firma SGS oferuje szeroką gamę usług, które obejmują poszukiwania złóż, projektowanie i budowanie zakładów, produkcję, zastosowania przemysłowe, likwidację i zamykanie obiektów. Jako Twój strategiczny partner zapewniamy badania, technologię, usługi i doradztwo handlowe, aby zapewnić szybszy rozwój i większą skuteczność, poprawić szybkość docierania na rynek i zmniejszyć ryzyko. Nasi specjaliści branżowi mogą pomóc Ci w maksymalny sposób wykorzystać zjawiska panujące na rynku oraz postęp technologiczny, umożliwiając Ci maksymalizację możliwości i pozostawienie konkurencji w tyle.
 
Aby pokonać wyzwania tego dynamicznego sektora, nieustannie poszerzamy ofertę naszej globalnej sieci specjalistów branżowych oraz najnowocześniejszych obiektów i zapewniamy Ci przewagę konkurencyjną na każdym etapie.

Specjalistyczne usługi świadczone przez zaufanego dostawcę

Na etapie wydobycia oferujemy różne usługi, w tym badania geochemiczne, kalkulacje zasobów i techniczne raporty, opinie z zakresu geometalurgii, wstępne badania zakresu przedsięwzięcia oraz opracowanie schematów technologicznych, pilotowanie oraz usługi środowiskowe. Nasi konsultanci są do Twojej dyspozycji i mogą doradzić Ci zastosowanie najbardziej odpowiedniej technologii w przypadku danego projektu i zapewnić dane oraz schematy technologiczne, aby pomóc Ci realizować dany projekt.

W przypadku nowych i działających kopalni firma SGS zapewnia kompleksowe usługi obejmujące laboratoria na miejscu u klienta, uzdatnianie wody, oddanie do użytku oraz operacyjne wsparcie na miejscu, doradztwo dotyczące procesów, eliminowanie ograniczeń dotyczących wydajności instalacji, optymalizację sprzętu i systemy specjalistyczne.

Na etapach studium wykonalności i przedprodukcyjnym nasi eksperci techniczni łączą specjalistyczną wiedzę w zakresie metalurgii z szerokim doświadczeniem w projektowaniu i budowaniu zakładów w celu terminowego przedstawienia opartych na solidnych podstawach i efektywnych ekonomicznie rozwiązań w zakresie rozbudowy i modernizacji małych zakładów oraz projektów dotyczących terenów poprzemysłowych i terenów zielonych.

Nasze usługi w zakresie inspekcji i pobierania próbek stanowią wsparcie zarówno dla kupujących, jak i sprzedających ładunki o dużej wartości.  Przeprowadzamy kontrolę ładunku i zbiornika transportowego, badania sprzętu do monitorowania zapasów oraz analizę komercyjną.

Oprócz oferowania kompleksowych usług w zakresie standardowych analiz i badań, możemy dostarczyć najnowocześniejsze mobilne laboratoria, a nawet zainstalować i obsadzić personelem laboratoria na miejscu u klienta, aby zapewnić Ci dostosowany do Twoich potrzeb obiekt badawczy, w dowolnym miejscu na świecie.

Etyczny partner w sektorze minerałów

Posiadając globalną sieć specjalistów branżowych oraz najnowocześniejsze obiekty, firma SGS świadczy wiarygodne, niezależne usługi na rzecz firm z branży wydobywczej, górniczej, organizacji finansowych i organów administracji publicznej na całym świecie. Współpraca z firmą SGS oznacza korzystanie z usług niezależnego, etycznego partnera, któremu możesz zaufać i który zapewni bezstronne oraz przejrzyste wsparcie, aby pomóc Ci w tej wymagającej branży.

Skontaktuj się z nami jeszcze dziś, aby dowiedzieć się, w jaki sposób nasze usługi mogą być pomocne w Twojej sytuacji.