Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

W celu eksportowania produktów tekstylnych i skórzanych do Egiptu, należy przestrzegać wymogów określonych w obowiązujących w tym kraju normach jakościowych i w zakresie bezpieczeństwa.

Program oceny zgodności, wdrożony i monitorowany przez egipską Generalną Organizację ds. Kontroli Eksportu i Importu (GOKEI), określa wymóg certyfikacji w przypadku wielu różnych towarów importowanych.

Firma SGS została zatwierdzona przez GOKEI oraz Egipską Radę Akredytacyjną (EGAC) jako zewnętrzna firma inspekcyjna w ramach tej usługi. Posiadamy uprawnienia do oceny zgodności produktów podlegających ograniczeniom względem norm egipskich lub międzynarodowych, w zależności od przypadku.

Pod koniec 2011 roku egipskie Ministerstwo Handlu i Przemysłu (MHiP) wydało dwa dekrety ministerialne, które określają wymóg wystawienia certyfikatu inspekcji dla każdej dostawy produktów tekstylnych i skórzanych wwożonej do Egiptu. Następnie GOKEI wydała nowy dekret nr 961/2012 unieważniający i zastępujący dwa wcześniejsze dekrety ministerialne (nr 626/2011 i nr 660/2011). Dotyczy on następujących produktów:

Ministerialny Dekret Wykonawczy nr 961/2012:

  • Gotowa odzież/ubrania
  • Dywany i wykładziny podłogowe
  • Tekstylia do użytku domowego
  • Obuwie i buty sportowe
  • Torby skórzane

Portfele i paski mogą zostać ocenione na życzenie klienta.

Jak uzyskać certyfikację w ramach tego programu?

Każda dostawa produktów podlegających ograniczeniom wymaga fizycznej inspekcji w miejscu pochodzenia przeprowadzanej przez zatwierdzoną zewnętrzną firmę inspekcyjną przed wysyłką, a próbki produktów muszą zostać zbadane w laboratorium akredytowanym zgodnie ze standardem ISO 17025 w celu udowodnienia zgodności z egipskimi normami. Dla każdej dostawy wystawiany jest Certyfikat Inspekcji.

Kompleksowy proces

Eksporterzy, producenci, dostawcy lub importerzy mogą uzyskać szczegółowe informacje w najbliższej filii lub w oddziale SGS w Egipcie. Importerzy mają obowiązek przekazać wszystkie dane eksportera, aby umożliwić nam kontakt z filią w kraju, z którego dostawa jest realizowana. Filia ta będzie koordynować proces po stronie dostawcy.

Eksporterzy mają obowiązek dostarczyć nam wszystkie właściwe informacje dotyczące produktów i przesyłki (raporty z badań, dane techniczne, faktury pro forma itp.). Dzięki temu będziemy mogli właściwie zidentyfikować towary, ustalić, czy raporty z badań dotyczą przewożonych towarów, a także sprawdzić, czy spełniają one egipskie normy i wymogi.

Jeśli dokumenty nie spełniają egipskich norm i/lub wymogów, skontaktujemy się z eksporterem w celu organizacji wcześniejszego pobrania próbek i testowania. (Wycenę za usługi eksporterzy otrzymaja do rozliczenia przed naszą wizytą).

Po zakończeniu tego procesu, wszystkie raporty z badań zostaną przesłane do filii, która zorganizuje ostateczną inspekcję przedwysyłkową. Dokonamy oceny wyników inspekcji i testowania i, jeśli potwierdzają one zgodność, po otrzymaniu końcowej faktury i dokumentu przewozowego wydamy Certyfikat Inspekcji.

Dzięki dziesiątkom lat doświadczenia w zakresie zarządzania programami oceny zgodności na całym świecie, oferujemy skuteczne i kompleksowe rozwiązania, które przyspieszają proces wprowadzania produktów skórzanych i tekstylnych na dany rynek, gwarantują odpowiednią jakość i bezpieczeństwo oraz pozwalają ograniczyć ewentualne straty.

Dalsze informacje można uzyskać, kontaktując się z lokalnym biurem SGS.