Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

Eksportuj towary do Etiopii i udowodnij ich zgodność z międzynarodowymi standardami, korzystając z Oceny Zgodności Produktu SGS.

SGS spełnia wymogi etiopskiego Ministerstwa Handlu jako zewnętrzna firma inspekcyjna w zakresie wszystkich produktów określonych w wykazie Obowiązkowych Etiopskich Standardów. Przeprowadzamy oceny zgodności produktu (PCA) dla wszystkich towarów podlegających regulacji i eksportowanych do kraju, aby zapewnić, że spełniają one odpowiednie standardy etiopskie.

Produkty podlegające regulacji w ramach tego programu:

  • Żywność i produkty spożywcze
  • Produkty chemiczne
  • Tekstylia, skóra, tworzywa sztuczne i guma
  • Materiały mechaniczne
  • Sprzęt elektryczny i elektroniczny

Eksporterzy mają obowiązek złożyć poniższe dokumenty w celu potwierdzenia zgodności z odpowiednimi standardami etiopskimi:

  • Wniosek o certyfikację
  • Faktura pro forma, faktura końcowa
  • Raporty z badań wydane przez laboratorium akredytowane zgodnie ze standardem ISO 17025
  • Oznakowania produktu/szablony etykiet

Każda dostawa kwalifikujących się produktów podlega fizycznej inspekcji w miejscu pochodzenia przeprowadzanej przez zatwierdzoną zewnętrzną firmę inspekcyjną przed wysyłką. W zależności od rodzaju produktu wymagane są testy laboratoryjne lub weryfikacja dokumentów w celu udowodnienia zgodności z odpowiednimi standardami etiopskimi.

Wystawiany jest certyfikat inspekcji potwierdzający zgodność dostawy z normami. Jeśli w toku czynności weryfikacyjnych, takich jak testowanie czy inspekcja, ujawnione zostaną rozbieżności względem kryteriów weryfikacyjnych, wystawiany jest raport niezgodności. Eksporterzy zostaną o tym poinformowani i będą mieli czas na wprowadzenie wymaganych zmian.

Towary podlegające regulacji importowane bez Certyfikatu Inspekcji wydanego przez zatwierdzony zewnętrzny organ inspekcyjny będą podlegały systematycznym lokalnym inspekcjom, próbkowaniu i testowaniu realizowanym przez Ministerstwo Handlu po dostawie towarów. Zgoda nie zostanie udzielona do czasu uzyskania zadawalających wyników testów.

Dzięki dziesiątkom lat doświadczenia w zakresie zarządzania programami oceny zgodności na całym świecie, firma SGS oferuje eksporterom skuteczne i kompleksowe rozwiązania, które zapewniają zgodność dostaw z etiopskimi wymogami. Skontaktuj się z lokalnym biurem SGS, aby uzyskać więcej informacji.