Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

Chroń zasoby wodne dla przyszłych pokoleń.

Prowadzone przez SGS badania wód gruntowych ułatwiają sformułowanie planu gospodarki wodnej, który uwzględnia ryzyko skażenia oraz przyszłe potrzeby.

Świeża woda gruntowa jest cennym zasobem, który może ulec poważnemu skażeniu w wyniku działalności przemysłowej lub rolniczej. Zasoby wodne wymagają ochrony w celu zapewnienia ich czystości w przyszłości. Co więcej, aby zapewnić pomyślny przebieg prac geotechnicznych, już na etapie projektowania należy określić poziom wód gruntowych i stale go monitorować.

Nasi specjaliści z zakresu hydrogeologii pomogą przewidzieć potencjalne problemy z wodami podziemnymi oraz znajdą stosowne rozwiązania. Nasz potencjał technologiczny pozwala nam przeprowadzić szczegółowe badania: począwszy od pompowania i próbobrania, a skończywszy na modelowaniu zasobów wód podziemnych. Dzięki bogatemu doświadczeniu, nasi hydrogeolodzy przedstawią rozwiązania odpowiednie dla różnych gałęzi przemysłu oraz sektora komunalnego.

Pomagamy również w kwestiach administracyjnych, tj. przeprowadzaniu inspekcji i uzyskiwaniu licencji. Możemy też zająć się całą dokumentacją niezbędną do spełnienia wymogów technicznych oraz opracujemy raporty z pomiarów terenowych. Nasze raporty zapewnią zgodność Waszego projektu ze wszystkimi obowiązującymi w danej branży przepisami.

Nasza oferta obejmuje następujące usługi:

  • Badania ujęć wód gruntowych
  • Badania wód powierzchniowych
  • Hydrogeochemia

Nasza pełna oferta obejmuje pakiety badań składu chemicznego próbek wody słodkiej i gruntowej pobranych w trakcie poszukiwania złóż kopalnych. Laboratoria świetnie współpracujące z naszą siecią oddziałów ds. środowiska na całym świecie przeprowadzają bardzo wiele testów składu chemicznego wody, skał, gleby i innych zasobów naturalnych. Zależy nam, aby zapewnić naszym klientom bezkonkurencyjną analizę geochemiczną, która umożliwi im poznanie dokładnego składu wód gruntowych w miejscu działalności.

Chcąc zapewnić sobie sukces projektów hydrogeologicznych i związanych z wodami gruntowymi, wystarczy skontaktować się z naszym zespołem ekspertów.