Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

Aby zabezpieczyć wodę i zapobiec skażeniom, prowadzone przez firmę SGS badania w zakresie ujęć wody pozwalają określić obszary poboru i strefę chronioną.

Skontaktuj się z naszymi doświadczonymi hydrogeologami, aby dowiedzieć się więcej na temat naszych usług w zakresie wód gruntowych.

Ochrona zasobów wód gruntowych ma zasadnicze znaczenie dla zapewnienia jakości prywatnego lub publicznego zaopatrzenia w wodę. Z tego powodu firmy dostarczające wodę, lokalne władze i inne podmioty działające w branży dystrybucji wody korzystają ze świadczonych przez nas usług z zakresu ochrony zasobów wód gruntowych.

Nasz zespół specjalistów z zakresu hydrogeologii najpierw określa obszary poboru wody. Następnie wykonujemy serię badań oraz korzystamy z różnych technik w celu oceny szybkości przepływu Twoich zasobów wód gruntowych. Wyniki są wyświetlane przy użyciu modelowania komputerowego, co pozwala nam ocenić potencjalne zagrożenie zanieczyszczeniem oraz oznaczyć ochronną strefę wokół punktów poboru wody.

Wytyczenie granic obszaru ochrony przed zanieczyszczeniami wymaga szerokiego doświadczenia w dziedzinie hydrogeologii. Nasi specjaliści i sieć certyfikowanych laboratoriów mają za sobą pracę nad wieloma przypadkami na całym świecie i dysponują niezrównanym doświadczeniem w zakresie badań wód gruntowych oraz związanych z nimi technik modelowania komputerowego. Nasze udokumentowane doświadczenie w tej dziedzinie może być dla Ciebie gwarancją, że szybko otrzymasz zintegrowany plan ochrony swoich zasobów wód gruntowych.

Współpraca z firmą SGS oznacza gwarancję jakości i profesjonalizmu w zakresie gospodarki wodnej. Już dziś skontaktuj się z naszym doświadczonym zespołem.