Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

W celu eksportowania stali wtórnej do Indii, należy wykazać zgodność z wymogami Dyrekcji Generalnej ds.

Handlu Zagranicznego tego kraju. Zgodność musi zostać zatwierdzona przez uprawnioną agencję kontroli, taką jak SGS, ujętą w wykazie opublikowanym w Załączniku nr 28 Podręcznika Procedur (Tom 1) z lat 2002-2007, który stanowi część indyjskiej polityki w zakresie handlu zagranicznego.

Będąc uprawnioną agencją kontroli, po pozytywnej ocenie Twoich produktów, możemy wydać certyfikat przedwysyłkowy. Z tym certyfikatem Twoje produkty mogą zostać wwiezione do Indii przez porty morskie w Bombaju, Madrasie i Kalkucie. Stanowi on potwierdzenie weryfikacji specyfikacji i jakości materiału, a także zawiera wyniki analiz chemicznych, kontroli wizualnych, wymiary oraz numer kodu ITC (HS).

Towary przeznaczone do importu do Indii powinny podlegać kontroli w ich kraju pochodzenia.

Dzięki dziesiątkom lat doświadczenia w zakresie zarządzania programami oceny zgodności na całym świecie, oferujemy eksporterom skuteczne i kompleksowe rozwiązania, które gwarantują zgodność Twoich dostaw stali wtórnej z indyjskimi wymogami.