Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

Usługi dotyczące systemów zaawansowanych, oferowane przez SGS, mogą pomóc Twojej firmie w zapewnieniu udanego przebiegu automatyzacji procesu.

Oferowane przez firmę SGS usługi dotyczące systemów zaawansowanych czynią z nas lidera światowego rynku w zastosowaniu unikalnych technologii metalurgicznych do optymalizacji zakładów i efektywności aktywów w sektorze wydobywczym. Mamy za sobą montaż ponad 100 systemów na całym świecie i współpracujemy z klientami, aby zapewnić im potrzebną pomoc na etapie wdrożenia oraz odpowiednią obsługę posprzedażową.

Nasze produkty i usługi:

Systemy eksperckie Modular Expert Technology (MET)

Platforma systemów eksperckich, opracowana przez firmę SGS, wykorzystuje technologię sterowania zaawansowanego do tworzenia i wdrażania w czasie rzeczywistym rozwiązań eksperckich o znaczeniu krytycznym. Platforma ta oferuje:

  • Aplikacje do kruszenia, mielenia, flotacji i odwadniania
  • Skrócony czas wdrożenia oraz ustandaryzowane dobre wzorce postępowania oparte na kodowaniu filozofii sterowania
  • Łatwy w obsłudze interfejs i intuicyjne przeglądanie, które umożliwia większej liczbie ważnych pracowników zakładu dostęp do systemu eksperckiego
  • Logikę silnika regułowego uwzględniającą logikę rozmytą i sterowanie predykcyjne (ang. Model Predictive Control – MPC)

Systemy sztucznej wizji METcam 

METcam zapewnia ciągłe monitorowanie dostarczające informacje do systemów zaawansowanego sterowania i w ten sposób zastępuje kontrolę wizualną operatora. Obejmuje on:

  • METfroth: charakterystyka piany w komorach flotacyjnych
  • METrock: pomiar fragmentacji rudy na przenośnikach taśmowych rudy
  • METball: liczenie surowca podawanego do młynów

Oceny sterowania

Przeprowadzimy badanie procesu sterowania obowiązującego w zakładzie klienta w celu określenia stanu oprzyrządowania i systemu sterowania oraz określenia luk, które należy uzupełnić przed wdrożeniem systemu eksperckiego. Ze względu na bogate doświadczenie we wdrażaniu zaawansowanych procesów możemy pomóc klientowi znaleźć inteligentniejszy sposób doprowadzenia zakładu do optymalnego poziomu automatyzacji.

Usługi w zakresie wsparcia

Ponieważ jesteśmy przekonani, że sukces projektu zależy od przejęcia przez klienta odpowiedzialności za system, oferujemy kompleksowe usługi obejmujące zdalne i terenowe wsparcie ze strony ekspertów. Dzięki naszym usługom w zakresie wsparcia klient zyska pewność, że jego system ekspercki działa optymalnie, co pozwoli uzyskać maksymalny zwrot z inwestycji w rozwiązanie MET.

Dlaczego warto wybrać usługi dotyczące systemów zaawansowanych oferowane przez SGS?

Dzięki zdobywanemu przez dziesięciolecia doświadczeniu praktycznemu i pogłębionej wiedzy operacyjnej firma SGS doskonale rozumie proces prowadzony w zakładzie klienta oraz dysponuje narzędziami umożliwiającymi przeniesienie tego procesu na nowy poziom efektywności i optymalizacji. Nasi eksperci wnoszą do projektu klienta swoje doświadczenie oraz kompleksową wiedzę i kompetencje całej firmy SGS. Wspólnie z klientem opracowują najlepszą strategię automatyzacji procesu oraz identyfikacji możliwości usprawnień. 

W ramach przekazania aplikacji i obsługi posprzedażowej zapewniamy:

  • Gwarancję efektywności
  • Praktyczne szkolenie posprzedażowe z systemami o kodzie otwartym
  • Kompleksowe wsparcie, dostępne na szczeblu regionalnym

Skontaktuj się z nami już dziś, aby dowiedzieć się więcej o systemach zaawansowanych SGS.