Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

Monitoring budowy jest odpowiednim i pozytywnym sposobem kontrolowania jakości, dokładności oraz postępu projektu budowy. Nasze zespoły specjalistów sprawują nadzór nad wszystkimi etapami budowy określonymi na etapie analizy due diligence, a także przygotowują sprawozdania, aktualizacje oraz udzielają porad mających na celu zachowanie pełnej kontroli nad projektem.

Obszary objęte monitoringiem obejmują:

  • środowisko budowy,
  • kontrolę jakości,
  • harmonogram oraz realizację wyznaczonych celów,
  • negocjacje, dostawców oraz zarządzanie ich wydajnością,
  • BHP, 
  • sporządzenie kosztorysu projektu, 
  • materiały,
  • zgodność z planami i specyfikacjami.

Monitoring budowy daje Ci jasny pogląd na postęp Twojego projektu i umożliwia rozwiązywanie problemów przed oraz w momencie ich wystąpienia. Wykorzystując nasze światowe doświadczenie i wiedzę, możemy pomóc Ci zainstalować i zarządzać systemami monitoringu w czasie rzeczywistym, aby jeszcze bardziej udoskonalić zarządzanie Twoim projektem.

Dowiedz się więcej o naszych usługach w zakresie monitoringu budowy.